Na dit schooljaar gaat uw kind naar de middelbare school. Een spannend jaar dus! Van de basisschool van uw kind krijgt u alle informatie die u nodig heeft om de overstap naar de middelbare school goed te laten verlopen. Op deze website is de informatie over de overstap voor u als ouder  ook weergegeven zodat u en uw kind zich goed kunnen voorbereiden en de juiste informatie hebben.

 

BOVO-procedure

In de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk gaat de overstap naar de middelbare school volgens de BOVO-procedure. Dit betekent dat er afspraken zijn gemaakt met alle scholen om alle leerlingen die naar de middelbare school gaan dezelfde kansen te geven op de beste school voor elk kind.

Andere aanmeldingsperioden

Voor sommige onderwijssoorten geldt dat er op een ander moment en/of andere manier aangemeld moet worden:

 

Eerste Opvang Anderstaligen (Internationale Schakelklas)
Is uw kind net in Nederland? Spreekt het niet of nauwelijks Nederlands? Dan kan uw kind naar de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA). Meestal wordt dit de Internationale Schakelklas (ISK) genoemd. Uw kind krijg één of twee jaar lang extra lessen Nederlandse taal. Daarna gaat het naar een gewone klas op de middelbare school. Er zijn vijf middelbare scholen in de regio Den Haag met een EOA/ISK: Diamant College, Edith Stein College, Esloo College, Johan de Witt College en het Zuid West College. U kunt uw kind zelf aanmelden bij een school met EOA. De school kijkt dan of uw kind op die school past.

 

Kopklas
De Haagse Kopklas is er voor leerlingen die van groep 7 naar groep 8 gaan en voor leerlingen die na groep 8 een extra jaar nodig hebben om hun taalachterstand in te lopen. De eerste ronde van aanmelden is van 2 oktober tot 1 december 2023. Er zijn drie aanmeldrondes per schooljaar. Meer over de aanmeldings- en toelatingsprocedure is te lezen op hun website.

 

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)
Leerlingen met een vso-advies kunnen zich al heel vroeg aanmelden, vaak al vanaf de eerste schooldag. Voor deze scholen geldt: wie zich het eerst aanmeldt, heeft het eerst kans op een plek. Op de website van de vso-school staat hoe en wanneer u uw kind kunt aanmelden.