Uw kind aanmelden in een andere regio

Wilt u uw kind aanmelden in een andere regio? Dat kan! U kunt uw kind ook in meerdere regio's tegelijk aanmelden. Houd er alleen rekening mee dat het aanmelden in andere regio's vaak anders gaat dan bij ons. Onze regio bestaat uit de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Op deze website vindt u informatie over de omliggende regio's:

 

Regio Leiden www.swvleiden.nl

Regio Delflanden  www.swvvo-delflanden.nl

Regio Westland  www.swv-westland.nl/

Regio Zoetermeer www.zonaarhetvo.nl

Regio Rotterdam  www.deoverstaproute.nl

 

Let op: vraag bij uw basisschool wel het deel van ons aanmeldformulier op waar het OT-nummer van uw kind en het basisschooladvies op staat. Dit heeft u nodig om in een andere regio aan te melden.

De regio's om ons heen werken namelijk met hetzelfde systeem (OT) als wij om de overstap naar de middelbare school te regelen. Door het OT-nummer te geven, kan ook de school in een andere regio uw kind makkelijk in het syteem vinden.

 

Komt u van een andere regio en wilt u uw kind op een middelbare school in Den Haag, Leidschendam-Voorburg of Rijswijk aanmelden?

Dan vindt u op deze website de informatie die u nodig heeft. Voor u werkt het grotendeels hetzelfde als voor ouders van binnen de regio. Het verschil is dat u niet digitaal kan aanmelden, maar daarvoor een papieren blanco aanmeldformulier moet gebruiken. Dit formulier vindt u in de mediatheek en kunt u zo printen.

 

Komt u uit Delflanden, Westland, Zoetermeer of Leiden? Dan werkt uw regio met hetzelfde systeem als wij, de applicatie van Onderwijs Transparant (OT). Dat betekent dat de gegevens van uw kind al in het systeem staan. De middelbare school heeft dan de 'unieke code' nodig, dat staat op de eerste pagina van het aanmeld- of adviesformulier uit uw regio. De andere pagina's heeft u niet nodig, gebruik daarvoor het blanco aanmeldformulier uit de mediatheek.

 

Werkt de regio waar uw kind op de basisschool zit niet met de applicatie van Onderwijs Transparant? Dan kunt u alle bladen van het blanco aanmeldformulier downloaden, invullen en inleveren bij de vo-school van eerste keuze.

Let op: alleen scholen uit Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk kunnen ingevuld worden op de voorkeurslijst. Wilt u ook aanmelden op scholen uit een andere regio, kijk dan bij bovenstaande websites hoe de aanmelding daar loopt.