Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact op met de basisschool van uw kind. In veel gevallen kunnen zij u verder helpen.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u een mail sturen aan ouderhelpdesk@bovohaaglanden.nl

 

Centrale ouderhelpdesk

Als u een vraag heeft waar de basisschool het antwoord niet op weet, dan kunt u contact opnemen met de ouderhelpdesk. Mailen kunt u het hele jaar, naar ouderhelpdesk@bovohaaglanden.nl

 

Ombudsregeling

 

Klacht

Heeft u een klacht over de uitvoering van de procedure? Dan kunt u gebruik maken van de ombudsregeling. U kunt het klachtenformulier invullen en mailen naar ombudsregeling@bovohaaglanden.nl.

Uw klacht wordt dan behandeld door een onafhankelijke ombudscommissie. Zij bekijken of uw klacht ontvankelijk is en of deze gegrond is.

In de ombudsregeling leest u wanneer u een klacht kunt indienen en waar deze aan moet voldoen.

De ombudsregeling en het formulier voor ouders zijn te vinden in de mediatheek.

NB: er zijn aparte formulieren voor ouders en voor scholen.

 

Bezwaar

Indien ouders of leerlingen het niet eens zijn met de uitkomst van een besluit dat door een schoolbestuur is genomen als gevolg van de procedure is het mogelijk een bezwaar in te dienen bij het schoolbestuur waar de leerling is aangemeld (eerste middelbare school op de keuzelijst). Het schoolbestuur laat het bezwaar behandelen door de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Een bezwaar is bij de ombudscommissie niet ontvankelijk en kan dientengevolge niet door de ombudscommissie in behandeling worden genomen.

 

Vragenlijst: uw ervaring met de overstap

We willen de overstap van basisschool naar middelbare school voor iedereen zo goed mogelijk laten verlopen. Daarom zijn we benieuwd hoe u dit heeft ervaren. Wilt u hieraan meewerken? Dan kunt u een vragenlijst invullen.

 

Vragenlijst ouders schooljaar 2022-2023

 

Hartelijk bedankt!