Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact op met de basisschool van uw kind. In veel gevallen kunnen zij u verder helpen. Na toelating kunt u contact opnemen met uw middelbare school.

 

De Onderwijs Servicedesk van BOVO-Haaglanden is alleen voor vragen van scholen.

Informatiepunt voor ouders

In sommige gevallen kan de basisschool niet het eerste aanspreekpunt zijn. Bijvoorbeeld als u vanuit het buitenland terugkeert of als u een ander inzicht heeft dan uw basisschool. U kunt dan contact opnemen met ouderinformatiepunt@bovohaaglanden.nl

 

Na het nemen van de toelatingsbesluiten in Ronde 1 en Ronde 2 is het ouderinformatiepunt ook telefonisch bereikbaar op 070-2170576.

U kunt hier terecht met vragen over het toelatingsbesluit en de eventuele vervolgstappen in de procedure.

Het telefonisch informatiepunt is een paar dagen per jaar actief:

 

Na Ronde 1:
Woensdag 15 mei 2024      18.00 - 21.00 uur
Donderdag 16 mei 2024     09.00 - 18.00 uur
Vrijdag 17 mei 2024              09.00 - 18.00 uur

 

Na Ronde 2:
Vrijdag 31 mei 2024              18.00 - 21.00 uur
Zaterdag 1 juni 2024             09.00 - 18.00 uur
Maandag 3 juni 2024            09.00 - 18.00 uur

 

Buiten deze tijden is het ouderinformatiepunt niet telefonisch bereikbaar, er kan ook geen voicemail worden ingesproken.

Ombudsregeling

 

Klacht

Heeft u een klacht over de uitvoering van de procedure? Dan kunt u gebruik maken van de ombudsregeling. U kunt het klachtenformulier invullen en mailen naar ombudsregeling@bovohaaglanden.nl.

Uw klacht wordt dan behandeld door een onafhankelijke ombudscommissie. Zij bekijken of uw klacht ontvankelijk is en of deze gegrond is.

In de ombudsregeling leest u wanneer u een klacht kunt indienen en waar deze aan moet voldoen.

De ombudsregeling en het formulier voor ouders zijn te vinden in de mediatheek.

 

NB: er zijn aparte formulieren voor ouders en voor scholen.

 

Bezwaar

Indien ouders of leerlingen het niet eens zijn met de uitkomst van een besluit dat door een schoolbestuur is genomen als gevolg van de procedure is het mogelijk een bezwaar in te dienen bij het schoolbestuur waar de leerling is aangemeld (eerste middelbare school op de keuzelijst). Het schoolbestuur laat het bezwaar behandelen door de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Een bezwaar is bij de ombudscommissie niet ontvankelijk en kan dientengevolge niet door de ombudscommissie in behandeling worden genomen.

 

Vragenlijst: uw ervaring met de overstap

We willen de overstap van basisschool naar middelbare school voor iedereen zo goed mogelijk laten verlopen. Daarom zijn we benieuwd hoe u dit heeft ervaren. Wilt u hieraan meewerken? Dan kunt u een vragenlijst invullen.

 

Vragenlijst overstap groep 8 naar de middelbare school

 

Hartelijk bedankt!