De BOVO-procedure heeft betrekking op leerlingen die het basisonderwijs verlaten. Jaarlijks gaat het om ongeveer 7.000 leerlingen. Er zijn circa 200 basisscholen in de regio en 55 scholen/locaties voor voortgezet onderwijs. De BOVO-procedure beoogt een soepele overgang van po naar vo, waarbij de leerling die het po verlaat op de best passende plek in de brugklas terecht komt en kent zeven doelstellingen:

 

  • Het bieden van een passend basisschooladvies, onderbouwd met het onderwijskundig rapport.
  • Het verzorgen van een helder en eerlijk proces van schoolkeuze, aanmelding en toelating.
  • Het vinden van een passende school voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, in het kader van passend onderwijs.
  • Een zorgvuldige behandeling van de aanmelding door de vo-school.
  • Het verzamelen van statistische gegevens rond het overstapproces.
  • Een goede ondersteuning van het scholenveld en een snelle en adequate afhandeling van vragen op inhoudelijk en technisch vlak m.b.t. de verschillende overstapprocedures.
  • Het bieden van een (digitaal) platform voor ouders, waarop zij alle nodige informatie omtrent de scholen in de regio en de verschillende overstapprocedures kunnen vinden.