Het (voorlopig) schooladvies

Groep 8 leerlingen krijgen een (voorlopig) schooladvies van de basisschool. Hierin staat welk onderwijstype bij de leerling past, bijvoorbeeld vmbo-kader, havo of vwo. De basisschool geeft ook een lijst van middelbare scholen die passen bij het schooladvies. Het (voorlopig) schooladvies wordt gegeven tussen 10 en 31 januari 2024. Daarna maakt de leerling een doorstroomtoets waarna uiterlijk 24 maart 2024 (dit is een zondag, dus dit zal op 22 maart zijn) een definitief schooladvies volgt.

Mogelijke schooladviezen

De leerling krijgt een van de volgende schooladviezen:
* praktijkonderwijs;
* vmbo-basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bl);
* vmbo-basisberoepsgerichte leerweg / vmbo- kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-bl/kl);
* vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kl);
* vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg / vmbo- theoretisch gerichte leerweg (vmbo-kl/vmbo-tl);
* vmbo-theoretisch gerichte leerweg (vmbo-tl);
* vmbo-theoretisch gerichte leerweg / havo;
* havo;
* havo / vwo;
* vwo;
* voortgezet speciaal onderwijs (vso).

 

Op de website Scholenwijzer staat een uitleg van alle onderwijsniveaus. Bij een vmbo-advies kan ook 'leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)' staan. Dit betekent dat de school denkt dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft op het voortgezet onderwijs. Op de pagina Passend Onderwijs staat meer informatie over extra ondersteuning op de middelbare school en de wijze van aanmelden.

Onderwijskundig rapport

De basisschool maakt voor elke leerling ook een onderwijskundig rapport. Hierin staat informatie over de ontwikkeling en het gedrag van de leerling.

In het onderwijskundig rapport staat bijvoorbeeld wat de leerling goed kan en minder goed kan. De basisschool zet ook in het rapport of zij vinden dat de leerling extra hulp nodig heeft op de middelbare school. Ouders mogen zien wat er in het onderwijskundig rapport staat. Meestal tijdens een oudergesprek op school. Zij mogen het rapport inzien en aan dit rapport ook een eigen mening toevoegen.

Het kan zijn dat er onderzoek is gedaan naar leerachterstanden, intelligentie en de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling. Informatie daarover komt ook in het rapport. De middelbare school weet dan hoe ze de leerling het beste kunnen helpen. Lees meer hierover op de pagina Passend onderwijs