Als er op de eerste school van voorkeur meer aanmeldingen binnenkomen dan er plek is, wordt op de school zelf onder toezicht van een notaris geloot. Dit heet decentraal loten. Als een leerling bij die loting uitgeloot wordt, gaat de leerling mee in de centrale loting.

De centrale loting en matching gebeurt in de applicatie van BOVO, Onderwijs Transparant (POVO OT). POVO OT maakt een koppeling met het Loting & Matching Systeem Nederland. Deze matching maakt gebruik van de scholen die de leerling op zijn of haar voorkeurslijst heeft gezet en die nog plek hebben. Elke middelbare school geeft via POVO OT aan welke plaatsen ze nog beschikbaar hebben. Scholen kunnen ook een bandbreedte van minimale en maximale groepsgrootte opgeven.

 

Hoe gaat matching in zijn werk?

De basisschoolverlaters die niet terecht konden op de middelbare school van hun eerste keuze (doordat ze decentraal werden uitgeloot), krijgen via de centrale loting een lotnummer. Op volgorde van deze nummers, kiest het systeem één voor één een plaats voor elke leerling. Als het nummer van de leerling aan de beurt is om geplaatst te worden, kijkt het systeem eerst naar de school die het hoogst staat op zijn of haar voorkeurslijst.

 

Is daar geen plek? Dan zoekt het systeem een plek bij de volgende school van voorkeur. Is er een 'match' en heeft de leerling een plek, dan gaat het centrale systeem door met de leerling met het volgende lotnummer. Zo wordt elke leerling geplaatst. Voorrangsregels spelen hierbij geen rol meer.

 

Loting & Matching Nederland

Loting & Matching Nederland werkt volgens het algoritme Deferred Acceptance Single Tie Break. Dit algoritme koppelt de leerlingen aan de scholen op hun voorkeurslijst. Het systeem is ontwikkeld door een softwarebedrijf en gecertificeerd door hoogleraren van de VU en UvA.