Aanmelden

Praktijkonderwijs, Kopklas en ISK

Praktijkonderwijs   In de BOVO-regio (Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk) zijn er zes scholen voor praktijkonderwijs. In dit filmpje stellen de praktijkscholen zich voor en…

Aanmelden in een andere regio of in meerdere regio’s tegelijk

Uw kind aanmelden in een andere regio Wilt u uw kind aanmelden in een andere regio? Dat kan! U kunt uw kind ook in meerdere…

Belangrijke zaken bij aanmelden

Graag brengen we een aantal onderdelen van de overstapprocedure extra onder de aandacht omdat daar vaak vragen over gesteld worden.   Oriënteren op een middelbare…

Digitaal aanmelden

Landelijke aanmeldweek Er is vanaf dit schooljaar één week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Alle leerlingen maken dan evenveel kans op een…

Evenementenkalender

Gedurende het schooljaar organiseert BOVO Haaglanden een aantal informatie- en ontmoetingsbijeenkomsten, zoals de po en vo bijeenkomsten over de procedure en POVO OT en de…

Informeren van ouders

BOVO presentatie voor ouderavond (po) Po-scholen verzorgen aan het begin van het schooljaar een informatieavond voor ouders. Ter ondersteuning stelt BOVO een presentatie beschikbaar…

Schooljaar 2023-2024

BOVO-procedure In de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk gaat de overstap naar het vo volgens de BOVO-procedure. De po- en vo schoolbesturen hebben regionale…