Begin juni, als de eerste en tweede ronde van aanmelden, behandelen en toelaten zijn afgerond, hebben bijna alle basisschoolverlaters een plek op een middelbare school gevonden. Vanaf 5 juni 2024 start de restperiode tot de zomervakantie, waarin de laatste leerlingen nog een plek kunnen vinden. Ook kunnen leerlingen van school of klas wisselen, bijvoorbeeld omdat zij een hogere plek op hun voorkeurslijst kunnen krijgen.

 

In deze periode zijn er waarschijnlijk toch nog ouders met een dubbel aanbod (binnen en buiten de regio) die nog een keuze maken voor een school, waardoor er plekken die eerst bezet waren weer vrijvallen. Ook komt het voor dat ouders de regio nog in of uit verhuizen waardoor zich wijzigingen voordoen in de bezetting van plekken. In deze periode wordt daarom de capaciteit op scholen “live” bijgehouden op de Scholenwijzer.  Hierdoor is voor iedereen zichtbaar waar capaciteit vrij is en dit zorgt voor transparantie over plaatsingsmogelijkheden. Op het moment dat een leerling zich meldt voor een plek verdwijnt deze weer van de website. Dit blijft zo tot begin van het nieuwe schooljaar.

 

Aanmelden in de restperiode

Op dinsdag 4 juni 2024 om 17.00 uur wordt de restcapaciteit van de vo-scholen op de Scholenwijzer gepubliceerd. Vanaf dit moment wordt de capaciteit ook ‘real time’ bijgehouden, dat wil zeggen dat elke verandering in capaciteit die een middelbare school in POVO OT verwerkt, ook direct zichtbaar is in het overzicht.

 

Vanaf maandag 3 juni 2024 kan, door de basisschool, een formulier voor het aanmelden in de restperiode uit POVO OT uitgedraaid worden. Er kan nu niet meer digitaal aangemeld worden, er is geen voorkeurslijst en er zijn geen voorrangsregels meer. Ouders leveren het formulier dat zij bij de basisschool kunnen opvragen in op de middelbare school van voorkeur. Binnen zes weken ontvangen ze het toelatingsbesluit. Aanmelden kan vanaf woensdag 5 juni 2024.

 

> De schoolbesturen hanteren geen wacht- of reservelijsten en zullen ouders niet actief  benaderen om aan te melden als er plekken vrijkomen. De vrijgekomen plekken worden alleen op de Scholenwijzer getoond. Middelbare scholen zetten op de eigen website hoe ouders hun kind in deze periode op de school kunnen aanmelden.

 

De eerste dag van aanmelden

Aanmelden in deze periode is op volgorde van binnenkomst, behalve op de eerste dag van aanmelden, 5 juni 2024. Om te voorkomen dat het dringen wordt bij populaire scholen tellen alle aanmeldingen die binnen komen op deze dag (tot 17.00 uur) als gelijktijdig binnengekomen. Mocht een middelbare school teveel aanmeldingen krijgen, dan vindt loting plaats. Ouders horen dat uiterlijk donderdag 6 juni om 10.00 uur. De loting bepaalt niet de volgorde van toelating, maar de volgorde waarop de  middelbare school het dossier bekijkt om te bepalen of de leerling toelaatbaar is.

 

Van school wisselen als er al een toelatingsbesluit is

Heeft een leerling al een aanbod tot toelating en wil deze toch liever naar een andere school dan kan dat, maar ouders moeten wel beseffen dat zij dan de huidige aanmelding door de betreffende middelbare school moeten laten intrekken. Die plek zijn ze dus kwijt. Het is daarom verstandig als ouders eerst contact opnemen met de nieuwe voorkeursschool, om te kijken of de leerling aangemeld kan worden. Het aantal plekken in deze periode is op sommige niveaus en in sommige stadsdelen schaars.