BOVO-procedure

Op deze pagina vindt u informatie over het BOVO procedureboek 2023-2024. In dit boek staan alle (juridische) afspraken en regels die bij de procedure van toepassing zijn. Ook staat hier de link naar de jaarkalender voor ouders . In deze kalender vindt u alle relevante data van dit jaar.

 

Wijziging van de wet

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. De Wet doorstroomtoetsen po is in februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. Vanaf schooljaar 2023-2024 vindt er geen eindtoets meer plaats in april of mei.

 

Het tijdpad bij de schooladvisering en de doorstroomtoets verandert om leerlingen meer gelijke kansen te bieden. Tot en met schooljaar 2022-2023 hadden leerlingen met een bijgesteld advies een kleinere kans om naar de middelbare school te gaan die zij willen, doordat zij zich later aanmelden dan andere leerlingen. Nu alle leerlingen zich vanaf dit schooljaar tegelijk aanmelden voor het voortgezet onderwijs hebben zij dezelfde kans op een plek op de school die zij willen.

Daarnaast wordt in het nieuwe tijdpad de periode tussen de afgifte van het voorlopig schooladvies en de afname van de doorstroomtoets korter. Dat zorgt ervoor dat de meting van de taal- en rekenvaardigheden van de leerlingen niet veel meer kan veranderen, bijvoorbeeld door toetstraining. Dat levert ook een bijdrage aan gelijke kansen voor elke leerling.

 

Meer informatie over de nieuwe wet is te vinden op de website van de Rijksoverheid.