Vooral scholen aan de rand van de regio  hebben vaak aanmeldingen van leerlingen die naast het aanbod tot toelating in de BOVO-regio, ook nog een aanmelding of aanbod tot toelating hebben van een school in een andere regio.

 

Dit noemen we ‘dubbel aanbod’. Dit dubbel aanbod zorgt er soms voor dat een school in ronde 1 moet loten en er uiteindelijk in de restronde weer plekken vrijkomen.

 

Met de regio waarmee de meeste uitwisseling plaatsvindt, regio Delflanden, zijn afspraken gemaakt over de aanmeldprocedure. Het toelatingsbesluit wordt op hetzelfde moment zichtbaar.

 

Alle ouders met een dubbel aanbod worden dringend verzocht om voor dinsdag 21 mei 2024 door te geven van welk aanbod ze gebruik willen maken, zodat deze vrije plekken vergeven kunnen worden aan andere leerlingen.

De besturen hebben nadrukkelijk afgesproken dat scholen niet werken met reservelijsten of wachtlijsten en ouders niet actief benaderen over vrijgekomen plekken. Een overzicht van procedures in de aanpalende regio’s staat hier.