Aanmeldperiode

Er is een vastgestelde periode waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Alle leerlingen maken dan evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies. Het definitieve schooladvies wordt door de basisschool uiterlijk vrijdag 22 maart verstrekt. Als dit definitieve advies er is kan tussen 18 maart en 31 maart aangemeld worden op de middelbare school. Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Digitaal aanmelden

Vanaf schooljaar 2023-2024 is digitaal aanmelden de standaard voor alle leerlingen, met uitzondering van de leerlingen met een advies voor praktijkonderwijs.

Dit betekent dat ouders hun kind niet meer met een papieren aanmeldformulier maar via de applicatie van Onderwijstransparant (OT) digitaal kunnen aanmelden op het voortgezet onderwijs.

Te volgen stappen:

  • ouders krijgen hiervoor een (afgeschermde) inlog in de applicatie POVO OT, dit heet de ouderrol;
  • ouders vullen zelf de aanmelding en de voorkeurslijst in en versturen de aanmelding;
  • de middelbare school ontvangt deze aanmelding in hun omgeving in POVO OT;
  • ouders ontvangen een bevestiging van de aanmelding, en het bericht met het toelatingsbesluit in hun ouderrol.

 

Ouders die niet kunnen meedoen met digitaal aanmelden, kunnen het toelatingsbesluit vanuit POVO OT ontvangen via een automatisch gegenereerde e-mail.

 

Hoe maak ik een account aan om digitaal aan te melden?

Als u uw kind digitaal gaat aanmelden voor een middelbare school, moet u als ouder een account aanmaken in Onderwijs Transparant.

Dit account heet een ouderrol. Met deze ouderrol kunt u:

  • het onderwijskundig rapport bekijken als de school dat toestaat;
  • eventueel uw mening over het onderwijskundig rapport invullen (zienswijze);
  • een oriëntatieformulier downloaden;
  • uw kind digitaal aanmelden;
  • kijken of uw kind is toegelaten op een school vanaf de datum van de uitslag.

 

In deze video wordt uitgelegd hoe u dit account aan kunt maken.

 

 

 

Beveiliging

Alle scholen kunnen gebruik maken van het digitale platform van Onderwijs Transparant, bekend als POVO OT. BOVO stelt de applicatie beschikbaar.

 

In POVO OT kunnen scholen gegevens van basisschoolverlaters, zoals het basisschooladvies, leerresultaten en kenmerken van een leerling uitwisselen. Deze gegevens staan in het onderwijskundig rapport. Met het oogpunt op privacy van informatie is het goed te weten dat deze informatie uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van de BOVO-procedure. Ze zijn voor de school nog vier jaar toegankelijk en worden dan vernietigd.