Praktijkonderwijs

 

In de BOVO-regio (Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk) zijn er zes scholen voor praktijkonderwijs. In dit filmpje stellen de praktijkscholen zich voor en vertellen zij wat hen bijzonder maakt.

Om naar het praktijkonderwijs (pro) te kunnen, moet je als leerling aan een aantal criteria voldoen. Op het stroomschema lwoo pro (lineaal) en in de Folder Onderwijstypen en leerlingkenmerken in het vo staat hier meer over.

 

De oriëntatieperiode voor pro-scholen start eerder, namelijk op 1 november 2023. De kennismakingsgesprekken kunnen plaatsvinden tot en met 22 maart 2024. Het aanmelden voor pro vindt ook plaats in de landelijke aanmeldweek van 25 tot en met 31 maart 2024.

De Haagse Kopklas: met de Kopklas kom je verder!

 

Nu speelt meer dan ooit, dat kinderen met het juiste advies moeten kunnen doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Het gevolg van een taalachterstand kan zijn, dat een leerling een lager advies meekrijgt dan bij de leerling past.

 

De Haagse Kopklas is een extra basisschooljaar of een jaar i.p.v. een groep 8 waar de focus vooral op taalontwikkeling ligt. In een korte tijd worden grote stappen voorwaarts gemaakt.

In Den Haag zijn er 4 kopklassen, dat zijn de Kopklas kader/tl op het Heldring college, de Kopklas tl/havo op Hofstad Mavo Havo en het Johan de Witt Scholengroep en de Kopklas havo/vwo op het Edith Steincollege.

 

 

Eerste opvang anderstaligen: ISK

 

Leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn maken veelal de overstap naar de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA), beter bekend als de ISK-klas (internationale schakelklas). De basisschool maakt voor deze leerlingen een okr in POVO OT.

 

Meer informatie over ISK