Natuurlijk wilt u dat uw kind het fijn heeft op school. De keuze voor een middelbare school is dan ook belangrijk en ook spannend. In onze regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk zijn er veel middelbare scholen. Hoe maakt u dan uw keus?

 

In januari krijgt u van de basisschool het voorlopige basisschooladvies. Bij dit advies zit een lijst met scholen waar het niveau van het gegeven advies aangeboden wordt. Uit deze scholen kunt u kiezen. Het is soms handig ook naar scholen te kijken waar een niveau hoger aangeboden wordt. Het kan zijn dat na de doorstroomtoets het definitieve advies hoger is. Uw basisschool kan u hier meer over vertellen.

Scholenwijzer

De gemeente Den Haag heeft, om u te helpen met uw schoolkeuze, een website gemaakt, de Scholenwijzer. Hierop staan alle middelbare scholen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. U kunt op de website op verschillende manieren zoeken naar een geschikte school, bijvoorbeeld op afstand van uw huis en/of op schoolsoort, niveau of andere eigenschappen.

U kunt uw favoriete scholen selecteren en printen, dan heeft u de informatie bij de hand.

 

Aantal scholen op de voorkeurslijst

Het is verstandig voor ouders en leerlingen om zich zo breed mogelijk te oriënteren, omdat de uitslag van de doorstroomtoets nog tot een herziening (bijstelling van het voorlopig advies naar een hoger definitief advies) kan leiden. Het dringende advies van schoolbesturen is om per advies de volgende aantallen scholen op te nemen op de voorkeurslijst:

 

4 scholen – Praktijkonderwijs, vmbo bl, vmbo bl/kl, vmbo kl, vmbo kl/tl en vmbo tl (vmbo met én zonder lwoo),
6 scholen –
vmbo tl/havo en havo
8 scholen –
havo/vwo en vwo

 

Er blijven populaire scholen in de BOVO-regio met meer aanmeldingen dan dat er plekken zijn. Hierdoor kan er op een school altijd sprake kan zijn van overaanmelding en daarmee loting. Omdat vooraf niet bekend is waar kinderen zich gaan aanmelden kan hierover op open dagen geen uitspraak gedaan worden door vo-scholen. Als vo-scholen toch iets zeggen over dat zij nooit loten is dat geen garantie dat ze ook dit jaar niet hoeven te loten. Na de eerste ronde zijn er geen open dagen meer en dus ook zeer weinig mogelijkheden tot oriëntatie als de leerling is uitgeloot in ronde 1.

Daarom wordt ouders en leerlingen dringend geadviseerd minimaal het gevraagde aantal vo-scholen te selecteren c.q. op te nemen op de voorkeurslijst. De kans op plaatsing wordt daardoor aanzienlijk groter. De oriëntatieperiode is dé periode om deze keuze voor te bereiden en te maken.

 

Open dagen

Leerlingen en hun ouders kunnen in januari en maart verschillende scholen bezoeken om zich te oriënteren op het vo. Hiervoor worden  voorlichtingsavonden voor ouders en leerlingen, open dagen en open avonden georganiseerd. De periode daarvoor is in de regio Haaglanden in 2024 vastgesteld in:

  • week 2 t/m 5: 8 januari t/m 3 februari 2024 én
  • week 9 t/m 11: 26 februari t/m 16 maart 2024

De periode daartussen wordt vrijgehouden van wervingsactiviteiten omdat dan de doorstroomtoets wordt afgenomen. Kijk op de Scholenwijzer om alle activiteiten per niveau en per school te zien.

Website van scholen

Als u uw favoriete scholen gevonden heeft op de Scholenwijzer, kunt u ook nog kijken op de websites van de scholen zelf. Hier vindt u veel meer informatie over de school en wat zij bieden. Ook proeft u vast een beetje van de sfeer van de school.

Belangrijke informatie speciaal voor u vindt u vaak onder een kopje zoals 'groep 8' of 'toelatingsbeleid' of 'aanmelden'. Hier vertellen de scholen welke niveaus (schooladvies) op de school terecht kunnen, hoeveel plekken ze hebben en of ze voorrangregels hanteren.

Voorrangsregels

Elke middelbare school mag bepaalde leerlingen voorrang verlenen. Dit doen ze op het moment dat zij meer aanmeldingen krijgen voor de brugklas dan dat ze plekken hebben. Er zijn drie groepen leerlingen die voorrang kunnen krijgen. De middelbare school bepaalt zelf welke van de drie zij hanteren.

De middelbare school mag voorrang verlenen aan:

 

  1. leerlingen die al een (half-/stief-) broer of zus op de school hebben;
    > let op: bij stief broers en zussen is het voor een school lastiger om na te gaan of het echt om broers en zussen gaan. Geef daarom aan dat de kinderen (deels) in hetzelfde huis wonen of dat er sprake is van een omgangsregeling.

 

  1. leerlingen van wie een ouder op de school werkt;

 

  1. leerlingen van basisscholen met hetzelfde onderwijsconcept:
  • de middelbare Montessorischolen mogen voorrang verlenen aan leerlingen van Montessori basisscholen en aan leerlingen van Dalton basisscholen.
  • de middelbare Daltonscholen mogen voorrang verlenen aan leerlingen van Dalton basisscholen en aan leerlingen van Montessori basisscholen.
  • de middelbare Vrij School mag voorrang verlenen aan leerlingen van de (basis-) Vrije Scholen.

 

Let op: de voorrangsregels gelden alleen voor de school van eerste keuze en alleen in de eerste ronde van aanmelden. Bij het aanmelden van uw kind kunt u aangeven welke voorrangsregels voor uw kind gelden, maar de middelbare school bekijkt vervolgens of dit klopt. Als u het niet zeker weet, kunt u altijd even contact opnemen met de school.

 

Aanmelden in een andere regio

Onze regio bestaat uit de scholen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. U kunt uw kind op elke school in onze regio aanmelden, maar u kunt er ook voor kiezen om uw kind (ook) in een andere regio aan te melden. In andere regio's werkt het aanmelden net even anders bij ons. Met de regio Delflanden en hebben we afspraken gemaakt en zijn de data voor aanmelden en het bericht met het toelatingsbesluit gelijk aan de onze.

 

We hebben op de pagina Aanmelden in een andere regio informatie en linkjes naar websites van andere regio's over aanmelden in die regio's.