Over BOVO

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie BOVO Haaglanden.

Doelstellingen

De gezamenlijke po- en vo-schoolbesturen zijn samen met de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk het onderwijsondersteunende programma BOVO gestart om ervoor te zorgen dat…

Mediatheek

Over BOVO

De gezamenlijke po- en vo-schoolbesturen zijn samen met de gemeente Den Haag het onderwijsondersteunende programma BOVO gestart om ervoor te zorgen dat alle basisschoolverlaters in…

Privacybeleid

Het Samenwerkingsverband Zuid Holland West (SWVZHW) verwerkt persoonsgegevens van leerlingen, ouders/verzorgers en (onderwijzend) personeel om zijn taken goed te kunnen uitoefenen.   Deze taken zijn…

Team en aansturing

BOVO Haaglanden wordt getrapt aangestuurd door het regionale overleg van de gezamenlijke po- en vo-besturen (het POVO-platform), de bestuurlijk portefeuillehouder en de programmamanager. De programmamanager,…