Over BOVO

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie BOVO Haaglanden.

Doelstellingen

De BOVO-procedure heeft betrekking op leerlingen die het basisonderwijs verlaten. Jaarlijks gaat het om ongeveer 7.000 leerlingen. Er zijn circa 200 basisscholen in de regio…

Over BOVO

  Op basis van de wet- en regelgeving en de regionale, bestuurlijke afspraken ontwikkelt BOVO Haaglanden de BOVO-procedure en voert deze uit. Alle scholen* in…

Privacybeleid

Het Samenwerkingsverband Zuid Holland West (SWVZHW) verwerkt persoonsgegevens van leerlingen, ouders/verzorgers en (onderwijzend) personeel om zijn taken goed te kunnen uitoefenen.   Deze taken zijn…

Team en aansturing

BOVO Haaglanden wordt getrapt aangestuurd door het regionale overleg van de gezamenlijke po- en vo-besturen (het POVO-platform), de bestuurlijk portefeuillehouder en de programmamanager. De programmamanager,…

Contact

Adres BOVO Haaglanden Regulusweg 11 2516 AC Den Haag 070 3156350 servicedesk@bovohaaglanden.nl Contact opnemen Je kan op schooldagen…