Na de aanmelding gaan de middelbare scholen aan de slag. Zij kijken of uw kind toelaatbaar is, oftewel of het basisschooladvies van uw kind past bij de school en, als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, of de school die ondersteuning kan geven. Verreweg de meeste leerlingen krijgen zo een plek op de school van eerste keuze. De afgelopen jaren werd gemiddeld ruim 98% van de leerlingen in deze eerste ronde geplaatst op één van de scholen van de voorkeurslijst.

 

Een paar scholen zullen meer aanmeldingen krijgen dan dat zij plekken hebben. In dat geval worden eerst voorrangsregels toegepast. Dit betekent dat leerlingen die voldoen aan de voorrangsregels van de school eerst een plek krijgen. De andere plekken worden vervolgens verloot onder de andere leerlingen.

 

Als uw kind is uitgeloot op de school van eerste keuze gaat uw kind mee in de centrale loting en matching. Dit betekent dat uw kind een lotnummer krijgt en hiermee op een van de andere scholen op de voorkeurslijst wordt geplaatst. Het is belangrijk dat u meerdere scholen op de voorkeurslijst zet: hoe meer scholen, hoe meer kans op een plek op een andere school.

 

Kan de school van eerste keuze niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan zullen ze u een afwijzing sturen. Hierin staat waarom ze uw kind niet toelaten. Samen met u, het samenwerkingsverband (SWVZHW) en met de basisschool zal dan een school van de voorkeurslijst gezocht worden die wel de juiste ondersteuning kan bieden en waar u en uw kind blij mee zijn.

 

Na de centrale loting en matching, op 15 mei 2024, krijgt u bericht over op welke school uw kind geplaatst is. Als u aan de basisschool heeft doorgegeven dat u bericht van BOVO wilt ontvangen (via een inlog in de applicatie of via een e-mail), dan krijgt u bericht van BOVO Haaglanden en van de middelbare school. Wilt u geen bericht van BOVO, dan krijgt u alleen bericht van de middelbare school.

Het bericht van de middelbare school kan een dag later komen.

 

In de procesbeschrijving in de link hiernaast leest u hoe het proces van Loting en matching juridisch is vastgelegd.

 

Op alle scholen uitgeloot?

Als uw kind op alle scholen van de voorkeurslijst is uitgeloot neemt de basisschool zelf contact met u op. U wordt dan geholpen bij het vervolg van het  aanmeldproces. Het is heel vervelend om op alle scholen te zijn uitgeloot, maar er is nog een tweede ronde.

 

Hardheidsclausule: voorrang door bijzondere omstandigheden

In bepaalde gevallen mag een middelbare school leerlingen vanwege zwaarwegende sociale of medische omstandigheden met voorrang toelaten. Middelbare scholen maken dan gebruik van de zogenoemde hardheidsclausule. Dit mag bij maximaal 2 procent van de bij deze school aangemelde leerlingen. Dit gebeurt bijna altijd voor het decentrale loten en wordt doorgegeven aan de notaris. De middelbare school bepaalt zelf (in overleg met het bestuur) of de hardclausule wordt ingezet.