Praktijkonderwijs

 

In de BOVO-regio (Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk) zijn er 6 scholen voor praktijkonderwijs.In dit filmpje stellen de praktijkscholen zich voor en vertellen zij je wat hen bijzonder maakt.

Om naar het praktijkonderwijs te kunnen, moet je als leerling aan een aantal criteria voldoen. Op het stroomschema lwoo pro (lineaal) en in het informatieboekje onderwijstypen in het vo lees je hier meer over.

De Haagse Kopklas: aanmelden tot 27 november!

 

Aan het einde van de basisschool geeft de school een advies over de middelbare school die past bij het niveau van de leerling. De school kijkt daarvoor onder andere naar leerprestaties en ontwikkeling op de basisschool. Bij de meeste leerlingen is dit geen probleem. Maar wellicht herken je de volgende leerlingen:

 

– Er zitten leerlingen in groep 7 en groep 8, waarvan het vermoeden is dat zij meer kunnen dan uit het (voorlopig) advies blijkt;
– Deze leerling (nu of volgend jaar) krijgt niet het optimale advies, omdat het kind een te lage score heeft voor begrijpend lezen en woordenschat;
– Het is meer dan duidelijk dat deze leerling door zijn of haar grote inzet en motivatie met extra ondersteuning een hoger niveau aan zou kunnen.

 

Denk dan aan de mogelijkheid van De Haagse Kopklas!

 

Aanmelden voor de Kopklas kan tussen maandag 28 september en vrijdag 27 november 2020. Reden voor de vroege aanmelding in het schooljaar is dat een leerling bij afwijzing voor de Kopklas nog de kans moet krijgen om zich in de eerste aanmeldperiode aan te melden op een reguliere vo-school.

Eerste opvang anderstaligen: ISK

 

Leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn maken veelal de overstap naar de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA), beter bekend als de ISK-klas (internationale schakelklas). De po-school maakt voor deze leerlingen een OKR in POVO OT. Aanmelden kan vanaf zaterdag 6 februari 2021. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bericht van plaatsing volgt uiterlijk zes weken na aanmelding, verlenging met vier weken is mogelijk.

 

Er worden drie groepen onderscheiden:

  1. leerlingen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en voor 1 oktober 2019 bij een gemeente zijn ingeschreven, komen niet in aanmerking voor EOA. Voor deze leerlingen wordt het IQ vastgesteld en leerachterstanden in beeld gebracht. Dit kan de vo-school helpen een toelaatbaarheidsverklaring voor pro of een aanwijzing voor lwoo aan te vragen bij de CvD van het SWVZHW.
  2. leerlingen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en na 1 oktober 2019 in Nederland zijn aangekomen mogen (didactisch) getoetst worden, maar dit is niet verplicht. Het heeft wel de voorkeur dat er toetsen zijn afgenomen, zodat de vo-school kan bepalen in welke klas een leerling geplaatst wordt.
  3. leerlingen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en na 1 oktober 2020 in Nederland zijn aangekomen, tellen nog twee schooljaren mee als EOA-leerling. Deze leerlingen hoeven niet getoetst te worden, maar ook hier geldt dat enig inzicht in het didactisch niveau en taalniveau behulpzaam kan zijn bij het plaatsen van de leerling in de juiste EOA-klas.