Natuurlijk wilt u dat uw kind het fijn heeft op school. De keuze voor een middelbare school is dan ook belangrijk en ook spannend. In onze regio, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, zijn er veel middelbare scholen. Hoe maakt u dan uw keus?

 

Voor de kerstvakantie krijgt u van de basisschool het voorlopige basisschooladvies van uw kind. Bij dit advies zit een lijst met scholen waar ze het niveau van uw kind aanbieden. Uit deze scholen kunt u dus kiezen.

Scholenwijzer

De gemeente Den Haag heeft, om u te helpen met uw schoolkeuze, een website gemaakt, de Scholenwijzer. Hierop staan alle middelbare scholen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. U kunt op de website op verschillende manieren zoeken naar een geschikte school, bijvoorbeeld op afstand van uw huis en/of op schoolsoort, niveau of andere eigenschappen.

U kunt uw favoriete scholen selecteren en printen, dan heeft u de informatie bij de hand.

 

Open dagen

Scholen organiseren in januari open dagen, informatie- en ouderavonden, zodat u en uw kind goed de sfeer kunnen proeven van de scholen. In de afgelopen coronatijd ging alles natuurlijk net even anders dan normaal, maar we gaan ervan uit dat in januari 2023 de open dagen gewoon door kunnen gaan.

Op de digitale Scholenwijzer ziet u (vanaf 1 november 2022) wanneer de open dagen zijn, en kunt u doorklikken naar de websites van de scholen voor meer informatie en eventueel aanmelden.

Website van scholen

Als u uw favoriete scholen gevonden heeft op de Scholenwijzer, kunt u ook nog kijken op de websites van de scholen zelf. Hier vindt u veel meer informatie over de school en wat zij bieden. Ook proeft u vast een beetje van de sfeer van de school.

Belangrijke informatie speciaal voor u vindt u vaak onder een kopje zoals 'groep 8' of 'toelatingsbeleid' of 'aanmelden'. Hier vertellen de scholen welke niveaus (basisschooladvies) op de school terecht kunnen, hoeveel plekken ze hebben en of ze voorrangregels hanteren.

Voorrangsregels

Elke middelbare school mag bepaalde leerlingen voorrang verlenen. Dit doen ze op het moment dat zij meer aanmeldingen krijgen voor de brugklas dan dat ze plekken hebben. Er zijn drie groepen leerlingen die voorrang kunnen krijgen. De middelbare school bepaalt zelf welke van de drie zij hanteren.

De middelbare school mag voorrang verlenen aan:

 

  1. leerlingen die al een (half-/stief-) broer of zus op de school hebben
    > let op: bij stief broers en zussen is het voor een school lastiger om na te gaan of het echt om broers en zussen gaan. Geef daarom aan dat de kinderen (deels) in hetzelfde huis wonen of dat er sprake is van een omgangsregeling.

 

  1. leerlingen van wie een ouder op de school werkt;

 

  1. leerlingen van basisscholen met hetzelfde onderwijsconcept:
  • de middelbare Montessorischolen mogen voorrang verlenen aan leerlingen van Montessori basisscholen en aan leerlingen van Dalton basisscholen.
  • de middelbare Daltonscholen mogen voorrang verlenen aan leerlingen van Dalton basisscholen en aan leerlingen van Montessori basisscholen.
  • de middelbare Vrij School mag voorrang verlenen aan leerlingen van de (basis-) Vrije Scholen.

 

Let op: de voorrangsregels gelden alleen voor de school van eerste keuze en alleen in de eerste periode. Bij het aanmelden van uw kind kunt u aangeven welke voorrangsregels voor uw kind gelden, maar de middelbare school bekijkt vervolgens of dit klopt. Als u het niet zeker weet, kunt u altijd even contact opnemen met de school.

 

Aanmelden in een andere regio

Onze regio bestaat uit de scholen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. U kunt uw kind op elke school in onze regio aanmelden, maar u kunt er ook voor kiezen om uw kind (ook) in een andere regio aan te melden. In andere regio's werkt het aanmelden net even anders bij ons. Met de regio Delflanden en hebben we afspraken gemaakt en zijn de data voor aanmelden en het bericht met het toelatingsbesluit gelijk aan de onze.

 

We hebben op de pagina Aanmelden in een andere regio informatie en linkjes naar websites van andere regio's over aanmelden in die regio's.