Het (voorlopige) Basisschooladvies

Uw kind krijgt een (voorlopig) schooladvies van de basisschool. Hierin staat welk onderwijstype bij uw kind past, bijvoorbeeld vmbo-kader, havo of vwo. U ontvangt van de basisschool ook een lijst van middelbare scholen die passen bij het schooladvies.

Mogelijke schooladviezen
Uw kind krijgt een van de volgende (voorlopige) schooladviezen:
praktijkonderwijs;
vmbo-basisberoepsgerichte leerweg;
vmbo-basisberoepsgerichte leerweg / vmbo- kaderberoepsgerichte leerweg;
vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg;
vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg / vmbo- theoretisch gerichte leerweg;
vmbo-theoretisch gerichte leerweg;
vmbo-theoretisch gerichte leerweg / havo;
havo;
havo / vwo;
vwo;
voortgezet speciaal onderwijs (vso).

 

Op de website Scholenwijzer staat een uitleg van alle onderwijsniveaus. Bij een vmbo-advies kan ook 'leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)' staan. Dit betekent dat de school denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft op het voortgezet onderwijs. Op de pagina Passend Onderwijs staat meer informatie over extra ondersteuning op de middelbare school en de wijze van aanmelden.

Onderwijskundig rapport

De basisschool maakt voor elke leerling ook een onderwijskundig rapport. Hierin staat informatie over de ontwikkeling en het gedrag van uw kind.

In het onderwijskundig rapport staat bijvoorbeeld wat uw kind goed kan en minder goed kan. De basisschool zet ook in het rapport of zij vinden dat uw kind extra hulp nodig heeft op de middelbare school. U mag zien wat er in het onderwijskundig rapport staat. Meestal hoort u dit tijdens een oudergesprek op school. U mag in dit rapport zelf ook aangeven dat uw kind extra hulp nodig heeft. Uw mening komt ook in het rapport.

Het kan zijn dat er onderzoek is gedaan naar leerachterstanden, intelligentie en de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling. Informatie daarover komt ook in het rapport. De middelbare school weet dan hoe ze uw kind het beste kunnen helpen. Lees meer hierover op de pagina Passend onderwijs