Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact op met de school van uw kind. In veel gevallen kunnen zij u verder helpen.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u een mail sturen naar ouderhelpdesk@bovohaaglanden.nl.

 

In de periode dat u het bericht met het toelatingsbesluit ontvangt (eind maart en april) is de Ouderhelpdesk ook telefonisch te bereiken voor dringende vragen.

Het telefoonnummer en de openingstijden zullen op deze pagina worden gezet.

Ombudsregeling

Heeft u een klacht over de uitvoering van de procedure? Dan kunt u gebruik maken van de ombudsregeling. U kunt het klachtenformulier invullen en mailen naar ombudsregeling@bovohaaglanden.nl.

Uw klacht wordt dan behandeld door een onafhankelijke ombudscommissie. Zij bekijken of uw klacht ontvankelijk is en of deze gegrond is.

In de ombudsregeling leest u wanneer u een klacht kunt indienen en waar deze aan moet voldoen.

 

De ombudsregeling en het formulier voor ouders zijn te vinden in de mediatheek.

NB: er zijn aparte formulieren voor ouders en voor scholen.