Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact op met de school van uw kind. In veel gevallen kunnen zij u verder helpen.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u een mail sturen naar ouderhelpdesk@bovohaaglanden.nl.

 

Centrale ouderhelpdesk

In de periode dat u het bericht met het toelatingsbesluit ontvangt is de ouderhelpdesk ook telefonisch te bereiken voor dringende vragen, via het nummer 070-217 0576.

 

Dit telefoonnummer is bereikbaar op:

 

donderdag 15 april van 18.00 tot 21.00 uur

vrijdag 16 april van 09.00 tot 18.00 uur

zaterdag 17 april van 09.00 tot 18.00 uur

maandag 19 april van 09.00 tot 18.00 uur

 

dinsdag 11 mei van 18.00 tot 21.00 uur

woensdag 12 mei van 09.00 tot 18.00 uur

 

Buiten deze tijden kunt u de ouderhelpdesk alleen op werkdagen via de e-mail bereiken ouderhelpdesk@bovohaaglanden.nl.

Ombudsregeling

Heeft u een klacht over de uitvoering van de procedure? Dan kunt u gebruik maken van de ombudsregeling. U kunt het klachtenformulier invullen en mailen naar ombudsregeling@bovohaaglanden.nl.

Uw klacht wordt dan behandeld door een onafhankelijke ombudscommissie. Zij bekijken of uw klacht ontvankelijk is en of deze gegrond is.

In de ombudsregeling leest u wanneer u een klacht kunt indienen en waar deze aan moet voldoen.

 

De ombudsregeling en het formulier voor ouders zijn te vinden in de mediatheek.

NB: er zijn aparte formulieren voor ouders en voor scholen.