Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact op met de school van uw kind. In veel gevallen kunnen zij u verder helpen.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u een mail sturen naar ouderhelpdesk@bovohaaglanden.nl.

 

 

Centrale ouderhelpdesk

Als u een vraag heeft waar de basisschool het antwoord niet op weet, dan kunt u contact opnemen met de ouderhelpdesk. Mailen kunt u het hele jaar, naar ouderhelpdesk@bovohaaglanden.nl.

 

In april is de telefonische ouderhelpdesk ook een aantal dagen geopend voor uw vragen over het toelatingsbesluit. U kunt dan bellen naar 070 217 05 76.

 

De ouderhelpdesk is telefonisch alleen bereikbaar op:

 

Woensdag 5 april 2023 18.00 - 21.00 uur
Donderdag 6 april 2023 09.00 - 18.00 uur
Vrijdag 7 april 2023 09.00 - 18.00 uur
Zaterdag 8 april 2023 09.00 - 18.00 uur
Donderdag 20 april 2023 18.00 - 21.00 uur
Vrijdag 21 april 2023 09.00 - 18.00 uur

 

Let op: buiten deze tijden is de telefonische helpdesk niet bereikbaar. U kunt dan ook geen voicemail inspreken. Een mail sturen kan wel.

 

Ombudsregeling

Heeft u een klacht over de uitvoering van de procedure? Dan kunt u gebruik maken van de ombudsregeling. U kunt het klachtenformulier invullen en mailen naar ombudsregeling@bovohaaglanden.nl.

Uw klacht wordt dan behandeld door een onafhankelijke ombudscommissie. Zij bekijken of uw klacht ontvankelijk is en of deze gegrond is.

In de ombudsregeling leest u wanneer u een klacht kunt indienen en waar deze aan moet voldoen.

 

De ombudsregeling en het formulier voor ouders zijn te vinden in de mediatheek.

NB: er zijn aparte formulieren voor ouders en voor scholen.

 

 

Vragenlijst: uw ervaring met de overstap

We willen de overstap van basisschool naar middelbare school voor iedereen zo goed mogelijk laten verlopen. Daarom zijn we benieuwd hoe u dit heeft ervaren. Wilt u hieraan meewerken? Dan kunt u een vragenlijst invullen.

 

Vragenlijst ouders schooljaar 2022-2023

 

Hartelijk bedankt!