Uitslag eerste ronde van aanmelden

• Algemeen, Voor ouders

Bijna 99% van de leerlingen geplaatst in de brugklas

 

Op 15 mei 2024 kregen basisschoolleerlingen die zich hebben aangemeld op een middelbare school in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk het bericht of zij zijn toegelaten.

 

Om iedere leerling dezelfde kansen te geven, wordt in de regio Haaglanden gebruikgemaakt van een overstapprocedure. Alle leerlingen die aanmelden in de eerste ronde worden via deze procedure geplaatst op scholen van hun voorkeurslijst. Van deze leerlingen is dit jaar 98,8% succesvol geplaatst. Dit percentage is hoger dan vorig jaar, toen was dat 98,4%. Een kleine groep leerlingen heeft nog geen plek op een middelbare school van hun voorkeurslijst. Voor hen start dinsdag 21 mei de tweede ronde van aanmelden op scholen die nog plek hebben.

 

Het aanmelden in de eerste ronde kon dit jaar tussen 18 en 31 maart. In totaal werden 6.895 kinderen aangemeld. Van deze leerlingen is 97,8% (6.741) geplaatst in de top 3 van hun scholenlijst. Iets meer dan 95% kan terecht op de eerste plek van hun scholenlijst.

 

 

delen