close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Klik HIER voor het overzicht met beschikbare plekken op de middelbare scholen
BOVO | Over BOVO

Over BOVO

Een passende middelbare school voor elk kind in de BOVO regio Haaglanden. Met dat doel voor ogen namen de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio het initiatief voor BOVO.

Doelstellingen

De overstap van leerlingen van het basisonderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo) verloopt in de regio Haaglanden volgens de BOVO-procedure. Alle scholen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk nemen deel aan deze werkwijze en houden zich aan de gemaakte afspraken. Het team van BOVO voert de procedure uit.

De BOVO-procedure beoogt een soepele overgang van po naar vo, waarbij de basisschoolverlater op de best passende plek in de brugklas terecht komt. Er zijn vier doelstellingen:

  • Een passend basisschooladvies, onderbouwd met het onderwijskundig rapport
  • Een helder en eerlijk proces van schoolkeuze, aanmelding en toelating
  • Een zorgvuldige behandeling van de aanmelding door de vo-school
  • Het verzamelen van statistische gegevens rond het overstapproces

BOVO-team

BOVO team 2019
BOVO team 2019