Belangrijke informatie voor ouders

10-07-2024 • Algemeen, Voor ouders

Belangrijke informatie voor ouders

 

Graag brengen we een aantal onderdelen van de overstapprocedure extra onder de aandacht omdat we merken dat daar vaak vragen over gesteld worden

 

Oriënteren op een middelbare school

 

Na de kerstvakantie organiseren middelbare scholen open dagen. Ouders en leerlingen gaan dan hun voorkeurslijst van scholen opstellen. Het is verstandig om zo breed mogelijk te oriënteren, omdat de uitslag van de doorstroomtoets nog tot een herziening (bijstelling van het voorlopig advies naar een hoger definitief advies) kan leiden. Het dringende advies van schoolbesturen is om per advies de volgende aantallen scholen op te nemen op de voorkeurslijst:

 

4 scholen – Praktijkonderwijs, vmbo bl, vmbo bl/kl, vmbo kl, vmbo kl/tl en vmbo tl

(vmbo met én zonder lwoo)
6 scholen – vmbo tl/havo en havo
8 scholen – havo/vwo en vwo

 

Geen plaatsingsgarantie

 

Er blijven populaire scholen in de BOVO-regio met meer aanmeldingen dan dat er plekken zijn. Hierdoor kan er op een school altijd sprake kan zijn van loting. Omdat vooraf niet bekend is waar kinderen zich gaan aanmelden kan hierover op open dagen geen uitspraak gedaan worden door middelbare scholen. Als middelbare scholen aangeven dat zij nooit loten is dat geen garantie dat ze ook dit jaar niet hoeven te loten. Hoe meer scholen je op de lijst plaatst, hoe groter de kans op een plek. Maar ook bij acht scholen op de voorkeurslijst bestaat de mogelijkheid dat een leerling op alle scholen wordt uitgeloot. Ouders van kinderen die uitgeloot zijn op alle scholen van hun voorkeurslijst worden benaderd door hun basisschool om hun mogelijkheden voor de tweede aanmeldronde door te nemen.

 

Voorrangsregels

 

De besturen in onze regio hebben afgesproken dat een middelbare school bepaalde leerlingen voorrang kan geven. Dit betekent dat als er voor een bepaald niveau meer aanmeldingen binnenkomen dan dat er plekken zijn, leerlingen die voldoen aan een voorrangsregel met voorrang geplaatst kunnen worden. De plekken die daarna nog beschikbaar zijn, worden verloot onder de andere leerlingen. De middelbare school bepaalt zelf welke voorrangsregels ze hanteren en in welke volgorde deze worden toegepast. Ze vermelden dit op hun websites.

 

De voorrangsregels zijn alleen geldig bij de school van eerste voorkeur in de eerste ronde van aanmelden en worden toegepast voorafgaand aan de decentrale loting. De vo-school controleert altijd of de leerling inderdaad in aanmerking komt voor voorrang.

 

Er zijn in onze regio drie voorrangsregels toegestaan:

1. Voorrang voor leerlingen met een (half-, stief-) broer/zus op de school van eerste voorkeur;
2. Voorrang voor kinderen van personeelsleden van de school van eerste voorkeur;
3. Voorrang voor leerlingen van basisscholen met hetzelfde onderwijsconcept:

 

 

Hele gehele procedureboek kun je hier downloaden.

 

delen