close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Vanaf 17 april kunt u uw kind weer aanmelden op een middelbare school
BOVO Haaglanden | Home

Voor een soepele overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs

in de BOVO regio Haaglanden
Test

Tweede aanmeldingsperiode

april 2019 - Op 4 april 2019 heeft de centrale loting en matching plaatsgevonden. In het AD van zaterdag 6 april heeft u kunnen lezen dat inmiddels ruim 96% van de aangemelde leerlingen in onze regio is geplaatst. Aankomende maandag start de tweede aanmeldingsperiode voor de basisschoolverlaters die nog geen plek hebben. U heeft donderdag 4 april een nieuwsbrief ontvangen waarin alle te nemen stappen voor deze periode zijn uitgewerkt. Voor vragen over deze nieuwsbrief kunt u terecht bij de BOVO servicedesk

BOVO servicedesk

BOVO Procedureboek

maart 2019 - De nieuwe versie van het BOVO procedureboek 2018-2019 is gepubliceerd. Hierin zijn enkele tekstuele verbeteringen aangebracht. Er wordt bijvoorbeeld duidelijker omschreven wat u moet doen als u niet kan voldoen aan de extra ondersteuningsbehoefte van een leerling (zorgplicht). De nieuwe versie van het BOVO procedureboek en alle andere publicaties vindt u op BOVO Online

Lees meer

BOVO Online

1 oktober 2018 - Nieuw op de website dit jaar is de pagina BOVO Online. Op deze pagina verzamelen we alle documenten en publicaties waar op de website, tijdens bijeenkomsten of in de nieuwsbrieven naar wordt verwezen. Ook kunt u zich via deze pagina inschrijven voor bijeenkomsten.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Meer veelgestelde vragen

Nieuws

Al het nieuws

Kalender

Bekijk kalender