close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
19 september: VOORLICHTINGSBIJEENKOMST BOVO-PROCEDURE 2018-2019
BOVO Haaglanden | Home

Voor een soepele overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs

in de BOVO regio Haaglanden
Test

Jaaroverzicht 2018-2019

7 juni 2018 - Het Jaaroverzicht 2018-2019 is gereed. Hierin staan alle stappen van de BOVO procedure uitgezet in de tijd, van augustus 2018 tot en met juli 2019.

Lees meer

De eindtoets

26 april 2018 -- Alle leerlingen hebben een eindtoets gemaakt. Hier vindt u belangrijke informatie over de verwerking van de eindtoets

Lees meer

Bericht van toelating tweede periode

24 april 2018 - De tweede aanmeldingsperiode voor de middelbare school voor leerlingen uit groep 8 in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zit erop. Ouders die hun kind nog niet hebben aangemeld, kunnen vanaf woensdag 25 april hun kind aanmelden op een vo-school die nog plek heeft.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Hoe gaat loting in zijn werk?
Antwoord:

Als een school niet genoeg plaats heeft voor het aantal aangemelde leerlingen, kan de school besluiten de overgebleven plekken te verloten. Na deze decentrale loting, kan er centrale loting plaatsvinden. De centrale loting en matching gebeurt per computer. Een speciaal hiervoor gebouwd systeem koppelt de nog beschikbare plaatsen per school aan de scholen op de voorkeurslijst van leerlingen die nog geen plaats hebben. Lees meer over dit werkt op de pagina Centrale Loting en Matching

 

Wat als een leerling wordt uitgeloot?
Antwoord:

Leerlingen die na de eerste aanmeldperiode nog geen plaats hebben, melden zich opnieuw aan met een voorkeurslijst in in tweede aanmeldperiode van maandag 9 april tot en met vrijdag 20 april 2018. Op dinsdag 24 april vindt er een nieuwe centrale loting en matching plaats. Hierbij worden zoveel mogelijk leerlingen geplaatst op een vo-school van hun tweede voorkeurslijst. Alle ouders en leerlingen uit de tweede periode krijgen diezelfde dag bericht van de uitslag.

Wanneer wordt bekend of een leerling is toegelaten?
Antwoord:

Op 6 april 2018 krijgen ouders en po-scholen bericht van plaatsing en po-scholen leerlingen vmbo, havo en vwo. De uitslag van de tweede aanmeldperiode is op 24 april 2018 bekend.

Wanneer horen ouders of hun kind is toegelaten?
Antwoord:

In de BOVO-regio Haaglanden krijgen ouders de uitslag op 6 april 2018 te horen. Dat is acht weken na de eerste aanmeldperiode. Scholen zijn wettelijk verplicht binnen zes weken de aanmeldingen af te handelen. Lukt dat niet, dan moeten scholen de ouders laten weten wanneer er wel uitsluitsel is. De schoolbesturen in BOVO-regio Haaglanden hebben tot de uitzondering besloten vanwege de schaalgrootte van de regio en de gewenste zorgvuldigheid.

Wat doet BOVO?
Antwoord:

Het uitvoeren van het beleid en de communicatie hiervan aan het scholenveld behoren tot de reguliere, doorlopende taken van BOVO. Daarnaast faciliteert BOVO de digitale applicatie van OnderwijsTransparant voor de overdracht van het leerlingdossier. Wanneer scholen vragen hebben, kunnen zij terecht bij de BOVO-website en -helpdesk.

Meer weten? Klik hier.

Wat verandert er in de BOVO-procedure 2017-2018?
Antwoord:

De belangrijkste wijzigingen voor het schooljaar 2017-2018 op een rij:

  • De grootste wijziging is dat ouders vanaf dit schooljaar hun kind op meer dan één vo-school mogen aanmelden.
  • Basisscholen geven de groep 8 leerlingen al voor de kerstvakantie een (voorlopig) basisschooladvies. Dit heeft te maken met de kortere periode van open dagen van het voortgezet onderwijst na de kerstvakantie.
  • Ouders vullen met hun kind een voorkeurslijst in. Hierop kunnen zij meer dan één vo-school aangeven. Deze lijst leveren ouders in bij de vo-school van eerste keuze.
  • Ouders hebben in de eerste aanmeldingsperiode twee weken de tijd om zich aan te melden; dit is korter dan zij gewend zijn.
  • De wettelijke behandeltermijn voor een aanmelding is zes weken. De behandeltijd voor het vo is hierdoor korter geworden.
  • Er zijn 3 voorrangsregels toegestaan (broertjes/zusjes, kinderen van personeelsleden en kinderen van scholen met een aanverwant onderwijsconcept). De voorrangsregels "postcodegebieden" en "hofleveranciers" zijn komen te vervallen.
  • Leerlingen die niet op de school van hun eerste keuze geplaatst zijn, krijgen via centrale loting en matching een plaats op een van de andere scholen van hun voorkeurslijst.
  • Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte vanuit passend onderwijs worden met voorrang behandeld, zodat men kan kijken of ze op een school van hun voorkeurslijst geplaatst kunnen worden.
  • Alleen Topsport Talent, School voor Dans en Muziek, versneld/ verrijkt vwo en scholen met tweetalig onderwijs gelden nog als scholen met bijzondere inrichting.
  • Vo-scholengroepen mogen niet langer aangemelde leerlingen doorverwijzen naar een andere locatie dan waarvoor ze zijn aangemeld (met uitzondering van de Johan de Witt Scholengroep).
Meer veelgestelde vragen