Praktijkonderwijs

 

In de BOVO-regio (Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk) zijn er 6 scholen voor praktijkonderwijs.In dit filmpje stellen de praktijkscholen zich voor en vertellen zij je wat hen bijzonder maakt.

Om naar het praktijkonderwijs te kunnen, moet je als leerling aan een aantal criteria voldoen. Op het stroomschema lwoo pro (lineaal) en in de Folder Onderwijstypen en leerlingkenmerken in het vo lees je hier meer over.

De Haagse Kopklas: met de Kopklas kom je verder!

 

Nu speelt meer dan ooit, dat kinderen met het juiste advies moeten kunnen doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Een taalachterstand, die er misschien al was, is door corona nu mogelijk vergroot. Het gevolg hiervan kan zijn, dat een leerling een lager advies meekrijgt dan er qua capaciteiten bij de leerling past.

 

Heb jij in groep 7 en/of 8 leerlingen, die alleen door een taalachterstand een lager advies krijgen dan je eigenlijk bij de leerling vindt passen? Heeft de leerling een voldoende rekenniveau? Heeft de leerling een goede werkhouding? Dan biedt de kopklas een kans!

 

De kopklas is een extra basisschooljaar of een jaar i.p.v. een groep 8 waar de focus vooral op taalontwikkeling ligt. In een korte tijd worden grote stappen voorwaarts gemaakt.

In Den Haag zijn er 4 kopklassen, dat zijn de Kopklas (kader)/tl op het Heldring college, de Kopklas tl/havo op Hofstad Mavo Havo en het Johan de Witt Scholengroep en de Kopklas havo/vwo op het Edith Steincollege.

 

Meer informatie via de links hiernaast.

 

De Kopklas doet ook een oproep aan alle vo-scholen

Krijg je een dossier onder ogen, waarvan je bij het zien van bijvoorbeeld het IQ de indruk krijgt dat deze leerling mogelijk meer capaciteiten heeft dan het gegeven advies? Ook dan is de kopklas nog een mogelijkheid. Je kan dit bespreken met de basisschool, de ouders en/of neem contact met ons op.

 

Vragen over de kopklas en selectie

info@haagsekopklas.nl

Maaike Tolboom, leerkracht Kopklas: 06-8132 7528

Agniet van Welsenis, leerkracht Kopklas: 06-45449807

Eerste opvang anderstaligen: ISK

 

Leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn maken veelal de overstap naar de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA), beter bekend als de ISK-klas (internationale schakelklas). De po-school maakt voor deze leerlingen een OKR in POVO OT. Aanmelden kan vanaf zaterdag 11 februari 2023. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bericht van plaatsing volgt uiterlijk zes weken na aanmelding, verlenging met vier weken is mogelijk.

 

Er worden drie groepen onderscheiden:

  1. leerlingen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en voor 1 oktober 2020 bij een gemeente zijn ingeschreven, komen niet in aanmerking voor EOA. Voor deze leerlingen wordt het IQ vastgesteld en leerachterstanden in beeld gebracht. Dit kan de vo-school helpen een toelaatbaarheidsverklaring voor pro of een aanwijzing voor lwoo aan te vragen bij de CvD van het SWVZHW.
  2. leerlingen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en na 1 oktober 2020 in Nederland zijn aangekomen mogen (didactisch) getoetst worden, maar dit is niet verplicht. Het heeft wel de voorkeur dat er toetsen zijn afgenomen, zodat de vo-school kan bepalen in welke klas een leerling geplaatst wordt.
  3. leerlingen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en na 1 oktober 2021 in Nederland zijn aangekomen, tellen nog twee schooljaren mee als EOA-leerling. Deze leerlingen hoeven niet getoetst te worden, maar ook hier geldt dat enig inzicht in het didactisch niveau en taalniveau behulpzaam kan zijn bij het plaatsen van de leerling in de juiste EOA-klas.