Op onze website verwerken we een aantal persoonsgegevens. We vertellen je in dit Privacy statement wat we met deze gegevens doen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Via de website van BOVO Haaglanden kan je aanmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor verwerken wij een aantal persoonsgegevens.

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • IP-adres;
  • (Geanonimiseerde) gegevens over jouw activiteiten op onze website;
  • Internetbrowser en apparaat type.

 

Doel en grondslag persoonsgegevens
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en informatiemails
  • Overig contact wanneer nodig

 

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om gegevens langer te bewaren.

 

Derden
Wij verstrekken geen gegevens aan derden.

 

Cookies
Voor informatie over de cookies die we plaatsen verwijzen we je graag naar de Cookie pagina.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BOVO Haaglanden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Neem hiervoor contact op met servicedesk@bovohaaglanden.nl.

 

Beveiligen persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via servicedesk@bovohaaglanden.nl.

 

Vragen?
Heb je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen over onze verwerking van persoonsgegevens? Dan kun je contact met ons opnemen via servicedesk@bovohaaglanden.nl.

 

Adresgegevens
Samenwerkingsverband Zuid-Holland West
BOVO Haaglanden

Regulusweg 11 (2e verdieping)
2516 AC Den Haag

070 315 63 55 (SWVZHW)

servicedesk@bovohaaglanden.nl

http://swvzhw.nl