Gedurende het schooljaar organiseert BOVO een aantal informatie- en ontmoetingsbijeenkomsten, zoals de po- en vo-cursussen, de uitwisselingsmarkt in juni en november en een verdiepingsmiddag in oktober.