close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Voor de kerstvakantie: Oriëntatieformulier met voorlopig basisschooladvies
BOVO | Wijzigingen BOVO-procedure

Wijzigingen BOVO-procedure 2017-2018

Vanaf dit schooljaar 2017-2018 kunt u uw kind op meerdere scholen voor voortgezet onderwijs in de BOVO regio Haaglanden aanmelden. Dit is anders dan voorgaande jaren.

De aanmeldprocedure is op verzoek van het ministerie van Onderwijs aangepast. Het geeft ouders en hun kind(eren) dit schooljaar meer keuzevrijheid. Wat is er precies veranderd? We hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

BOVO-procedure 2017/2018 in beeld

Belangrijkste wijzigingen in de overstap naar vo

We hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet:

 • Ouders kunnen vanaf dit schooljaar hun kind op meer dan één vo-school aanmelden.
   
 • Uw kind in groep 8 krijgt al vóór de kerstvakantie een (voorlopig) basisschooladvies.
   
 • De basisschool geeft u een voorkeurslijst. Hierop vult u samen met uw kind zijn of haar favoriete middelbare scholen in. Tip: vul er liever meer in dan minder. Dat vergroot de kans op plaatsing.
   
 • U heeft twee weken om uw kind aan te melden. Dit is minder tijd dan in voorgaande jaren.
   
 • Uw kind kan voorrang hebben bij plaatsing op een middelbare school als:
  -         er al een broer of zus op de school zit;
  -         een ouder op de school werkt;
  -         of als uw kind op een basisschool zit met hetzelfde onderwijsconcept, zoals Montessori.

Let op! Er geldt geen voorrang meer voor leerlingen die in een bepaald gebied rond de vo-school wonen (voorrang op postcode) of voorrang voor leerlingen die van een basisschool komen, waarvan de vo-school jaarlijks veel leerlingen krijgt.

 • Heeft u kind geen plaats gekregen op de school van uw eerste keuze? Dan wordt er geloot voor een plaats op één van de andere scholen van uw voorkeurslijst.
 • Sommige scholen hebben een bijzondere inrichting. Dat geldt vanaf dit jaar alleen voor Topsport Talent, School voor Dans en Muziek, versneld/ verrijkt vwo en scholen met tweetalig onderwijs. Leerlingen moeten zich hier eerder voor aanmelden.

 • Als uw kind zich aanmeldt voor een school op een bepaalde locatie, mag de scholengroepen hem of haar niet doorverwijzen naar een andere locatie (met uitzondering van de Johan de Witt Scholengroep).