close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Klik HIER voor het overzicht met beschikbare plekken op de middelbare scholen
BOVO | Wettelijke termijn behandeling aanmelding

Wettelijke termijn voor behandeling van een aanmelding

Wettelijk gaat een aanmelding in op de datum dat een ouder zich schriftelijk aanmeldt. Een bevoegd gezag is bij wet verplicht binnen zes weken (inclusief vakanties) na de aanmelding beslissen over toelating. Deze termijn mag eenmalig met maximaal 4 weken worden verlengd.

In de BOVO regio Haaglanden is een gezamenlijk tijdpad afgesproken. Alle ouders kunnen in dezelfde periode aanmelden en krijgen op hetzelfde moment bericht van de uitslag. Vanaf het moment dat de eerste aanmelding is ontvangen, gaat de wettelijke periode van 6 weken in. De teller begint echter ook te lopen voor alle aanmeldingen die nog volgen, omdat er is gekozen voor een regionale procedure. Als gevolg hiervan is er een beperkte tijd van twee weken voor ouders om een leerling aan te melden.

Uitslag volgt na 8-10 weken

De besturen hebben ervoor gekozen om binnen de procedure langer de tijd te nemen voor het behandelen van aanmeldingen van de eerste aanmeldperiode. Ook het zorgvuldig plaatsen van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte vergt tijd. Daarom zal de termijn van zes weken niet gerealiseerd worden in de procedure van dit schooljaar. Ouders krijgen in de meeste gevallen na uiterlijk 8 weken bericht over de uitslag. Om bericht te kunnen geven aan ouders van leerlingen waarvoor de zorgplicht geldt, kunnen in totaal 10 weken nodig zijn. Ouders krijgen via het aanmeldformulier informatie over de (toegestane) verlenging van de wettelijke termijn met zes weken.