close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
20 november: BOVO uitwisselingsmarkt
BOVO | Werkwijze bij aanmelden

Werkwijze bij aanmelden

De aanmelding op alle vo-scholen is pas officieel wanneer ouders een handtekening zetten op het aanmeldformulier met de voorkeurslijst en dit bij de school van eerste keuze inleveren. Ouders krijgen een kopie van het ondertekende aanmeldformulier.

Van zaterdag 9 februari tot en met vrijdag 22 februari 2019 kunnen ouders het aanmeldformulier inclusief de voorkeurslijst inleveren bij de school van eerste keuze. BOVO adviseert vo-scholen voor deze handeling extra tijd te reserveren tijdens deze twee weken.

Mogelijke werkwijzen

 1. Persoonlijk aanmelden en direct verwerken:
  Ouders leveren de voorkeurslijst persoonlijk in en de vo-school verwerkt de voorkeurslijst ter plekke in POVO OT. Ouders en school controleren de ingevoerde lijst en ouders ondertekenen voor akkoord. Ouders krijgen een kopie mee. Ook krijgen ouders een bevestiging vanuit POVO OT per e-mail.
 2. Persoonlijk aanmelden en later verwerken:
  Ouders leveren de lijst in, bijvoorbeeld bij de administratie. Zij ontvangen meteen een kopie als ontvangstbevestiging met handtekeningen en/of schoolstempel. Na verwerking in POVO OT ontvangen ouders een e-mail ter bevestiging dat de aanmelding is verwerkt.
 3. Opsturen of achterlaten:
  Ouders laten de lijst achter bij de school (postvakje). Er is geen contact met school en ouders op moment van inleveren. Dit veronderstelt dat ouders de lijst ook kunnen opsturen, digitaal kunnen inzenden of door de brievenbus kunnen doen. Ouders ontvangen een bevestiging van ontvangst en een kopie van de voorkeurslijst en een e-mail ter bevestiging dat de aanmelding is verwerkt.
 4. Pilot digitaal aanmelden:
  Alleen ouders van po-scholen die meedoen aan de pilot, kunnen via een zogenaamde 'ouderrol' in POVO OT digitaal aanmelden. De vo-school van eerste keuze ontvangt hiervan bericht in POVO OT en kan daar de aanmelding verder verwerken. Ouders ontvangen een bevestiging per e-mail en zien de status van de aanmelding in de ouderrol.