close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Klik HIER voor het overzicht met beschikbare plekken op de middelbare scholen
kinderen springen in de lucht

Wat doet BOVO?

Het uitvoeren van het beleid en de communicatie hiervan aan het scholenveld behoren tot de doorlopende taken van BOVO. Daarnaast faciliteert BOVO de digitale applicatie van OnderwijsTransparant voor de overdracht van het leerlingdossier. Wanneer scholen vragen hebben, kunnen zij terecht op de website en bij de BOVO-helpdesk.

 • Informatievoorziening
  Alle informatie over de overstap van po naar vo in de BOVO regio staat op de website www.bovohaaglanden.nl. Hier vindt u ook alle relevante documenten, zoals het jaaroverzicht en procedureboek. De BOVO-nieuwsbrieven bevatten nieuws en actuele informatie.
 • Bijeenkomsten en scholing
  Jaarlijks organiseert BOVO een aantal bijeenkomsten voor leraren. Zo zijn er de cursussen over de procedure en OT voor starters, het casusoverleg voor het po en de uitwisselingsmarkt. Ook organiseert BOVO jaarlijks een verdiepingsmiddag voor po en vo. Meer informatie over deze bijeenkomsten is te vinden op BOVO Online.
   
 • De POVO-module van OnderwijsTransparant
  Alle po- en vo-scholen kunnen gebruik maken van het digitale platform van OnderwijsTransparant (POVO OT). BOVO stelt via de applicatie het onderwijskundig rapport beschikbaar.
   
 • Beleidsontwikkeling
  BOVO stelt de procedure jaarlijks bij. Bijstellingen komen voort uit landelijke en regionale ontwikkelingen, eigen monitoring en signalen uit het veld.
 • Monitoring
  BOVO brengt jaarlijks verschillende rapportages uit voor de scholen en besturen op basis van de verzamelde gegevens. Hiermee waakt BOVO over de processen rondom de overstap po-vo.
 • Onderwijsservicedesk Haaglanden
  De Onderwijsservicedesk Haaglanden valt sinds 1 augustus 2018 onder de verantwoordelijkheid van BOVO Haaglanden. De servicedesk is het eerste aanspreekpunt voor medewerkers van scholen voor AanmeldenPO, de Scholenwijzer, VOROC, Spirit4you en BOVO Haaglanden. U vindt op deze pagina meer informatie over de BOVO-servicedesk.
 • Scholenwijzer en wegwijzer
  Sinds 1 augustus 2018 beheert het team van BOVO ook de Scholenwijzer en de applicatie de Wegwijzer.