close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
19 september: VOORLICHTINGSBIJEENKOMST BOVO-PROCEDURE 2018-2019
kinderen springen in de lucht

Wat doet BOVO?

Het uitvoeren van het beleid en de communicatie hiervan aan het scholenveld behoren tot de doorlopende taken van BOVO. Daarnaast faciliteert BOVO de digitale applicatie van OnderwijsTransparant voor de overdracht van het leerlingdossier. Wanneer scholen vragen hebben, kunnen zij terecht op de website en bij de BOVO-helpdesk.

 • Informatievoorziening
  Alle informatie over de overstap van po naar vo in de BOVO regio staat op de website www.bovohaaglanden.nl. Hier vindt u ook alle relevante documenten, zoals het jaaroverzicht en procedureboek. De BOVO-nieuwsbrieven bevatten nieuws en actuele informatie.
   
 • De POVO-module van OnderwijsTransparant
  Alle po- en vo-scholen kunnen gebruik maken van het digitale platform van OnderwijsTransparant (POVO OT). BOVO stelt via de applicatie het onderwijskundig rapport beschikbaar.
   
 • Beleidsontwikkeling
  BOVO stelt de procedure jaarlijks bij. Bijstellingen komen voort uit landelijke en regionale ontwikkelingen, eigen monitoring en signalen uit het veld.
   
 • BOVO-helpdesk
  Kan de school het antwoord op een BOVO-gerelateerde vraag niet vinden op de website? Dan is de BOVO-helpdesk het aanspreekpunt voor medewerkers van de scholen. 
   
 • Monitoring
  BOVO brengt jaarlijks verschillende rapportages uit voor de scholen en besturen op basis van de verzamelde gegevens. Hiermee waakt BOVO over de processen rondom de overstap po-vo.