close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
HET BOVO-PROCEDUREBOEK 2018-2019 STAAT ONLINE - LEES HIER ALLES OVER DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN DIT SCHOOLJAAR
BOVO | Voorrangsregels

Voorrangsregels

Een vo-school kan leerlingen die aan een specifieke voorwaarde voldoen, met voorrang toelaten. De voorrangsregels staan beschreven in het toelatingsbeleid van de vo-school. Ze worden alleen toegepast bij het plaatsen van leerlingen op de middelbare school van hun eerste keuze, tijdens de eerste aanmeldingsperiode.

Toegestane voorrangsregels

Er zijn drie voorrangsregels toegestaan:

  1. voorrang voor leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op de school van eerste keuze;
  2. voorrang op de school van aanmelding voor kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van eerste keuze;
  3. voorrang voor leerlingen afkomstig van een basisschool met een verwant onderwijskundig concept (Montessori, Dalton, Vrije School, Freinet, Jenaplan).

Toepassing van voorrangsregels

Voorrangsregels kunnen worden toegepast door een vo-school bij de toelating van leerlingen. Vo-scholen gebruiken voorrangsregels wanneer er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn.

Bij toepassing van een voorrangsregel wordt een leerling, die aan een specifieke voorwaarde voldoet, met voorrang toegelaten boven een leerling, die daar niet aan voldoet. Een vo-school kan één, twee of drie voorrangsregels van toepassing verklaren. Ook benoemt elke school de volgorde van toepassing. Voorrangsregels worden alleen toegepast in de eerste aanmeldingsperiode bij het plaatsen van leerlingen op de vo-school van hun eerste keuze.

Vervallen voorrangsregels

In het verleden waren er meer voorrangsregels. Deze zijn met ingang van schooljaar 2017-2018 komen te vervallen. Het betrof de voorrangsregels voor kinderen woonachtig in een specifiek geografisch gebied en voor kinderen afkomstig van basisscholen die over een langere periode veel kinderen aanmelden op een bepaalde vo-school.

Hardheidsclausule: voorrang door bijzondere omstandigheden

In bepaalde gevallen mag een vo-school leerlingen vanwege zwaarwegende sociale of medische omstandigheden met voorrang toelaten. Vo-scholen maken dan gebruik van de zogenoemde hardheidsclausule. Dit mag bij maximaal 2 procent van de aangemelde leerlingen.