close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Klik HIER voor het overzicht met beschikbare plekken op de middelbare scholen
BOVO |BSA en OKR

(Voorlopig) basisschooladvies en Onderwijskundig rapport

Het OKR

Basisscholen geven alle groep 8-leerlingen een schooladvies. Dit advies is leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. De po-school baseert het schooladvies op de leerprestaties, de aanleg en de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van de leerling tijdens de basisschoolperiode.

Voor elke leerling wordt ook een onderwijskundig rapport opgesteld. Dit OKR wordt via het leerlingdossier in POVO OT gedeeld met de vo-school om een zo volledig mogelijk beeld van de leerling te geven.