close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
vanaf woensdag 25 april: AANMELDEN OP VOLGORDE VAN BINNENKOMST (klik hier voor de lijst met beschikbare plaatsen)
BOVO | Basisschooladvies

(Voorlopig) basisschooladvies

1 november 2017 - 8 februari 2018

Basisscholen geven alle groep 8-leerlingen een schooladvies. Dit advies is leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. De po-school baseert het schooladvies op de leerprestaties, de aanleg en de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van de leerling tijdens de basisschoolperiode.

Voorlopig schooladvies delen met ouders

Het is belangrijk dat ouders tijdig op de hoogte zijn van het (voorlopige) basisschooladvies. Dan kunnen zij zich met hun kind oriënteren op vo-scholen die een brugklas hebben die past bij het advies. De oriëntatieperiode van het voortgezet onderwijs met open dagen start direct na de kerstvakantie. Daarom moeten po-scholen er rekening mee houden dat zij ouders al vóór de kerstvakantie het (voorlopige) schooladvies kenbaar maken.

Is er sprake is van een meervoudig schooladvies? Of bestaat er nog twijfel over het schooladvies? Dan is het van belang om ouders te adviseren zich breed te oriënteren op het vo. Dit geldt met name als een leerling op de grens zit van de vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg en de vmbo-theoretische leerweg, of op de grens van de vmbo-theoretische leerweg en havo.

Definitief schooladvies uiterlijk 8 februari

Basisscholen stellen het definitieve schooladvies uiterlijk 8 februari 2018 vast. Zij geven ouders het definitieve schooladvies samen met de voorkeurslijst en een aanmeldingsformulier. Dan kunnen ouders hun kind in de eerste aanmeldingsperiode aanmelden.

LET OP: een basisschooladvies mag na 1 maart alleen nog worden aangepast op basis van een hogere score op de eindtoets

Meldt u aan voor de BOVO-nieuwsbrief.