BOVO-procedure

In de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk gaat de overstap naar het vo volgens de BOVO-procedure. De po- en vo schoolbesturen hebben regionale afspraken gemaakt om de overstap zo goed mogelijk te laten verlopen: de BOVO-procedure.

 

Houdt gedurende het schooljaar het procedureboek en het jaaroverzicht als naslagwerk paraat.

 

Binnen de BOVO-procedure is het schooljaar in vijf periodes te verdelen:

1.De voorbereidende periode (start schooljaar tot de kerstvakantie)

In deze periode worden de voorbereidingen in POVO OT genomen, krijgen de po-collega's scholing als daar behoefte voor is en informeren zij de ouders over het komende schooljaar. Het vo bepaalt en publiceert het toelatingsbeleid en zorgt dat de scholenwijzer up to date is. Meer informatie vind je op de pagina Informeren van ouders.

2. Oriëntatieperiode (kerstvakantie t/m 5 maart 2021)
Voor de kerstvakantie geven de po-scholen het voorlopige basisschooladvies met het oriëntatieformulier mee aan de leerlingen. Hiermee kunnen ouders en leerlingen zich oriënteren op het vo. Vanaf maandag 4 januari tot en met vrijdag 5 maart 2021 houden de vo-scholen open dagen en informatieavonden.

3. Periode 1 (12 februari tot 16 april 2021)

Op vrijdag 12 februari 2021 worden de regionale aanmeldformulieren met basisschooladviezen en voorkeurslijst meegegeven. In een enkel geval kan dit uitgesteld worden tot de wettelijke uiterste datum van 1 maart (let dan wel op de voorjaarsvakantie). Vanaf zaterdag 13 februari tot en met vrijdag 5 maart 2021 kunnen ouders hun kind aanmelden op het vo. De vo-scholen nemen de dossiers zo snel mogelijk in behandeling. Op 30 maart nemen de scholen de toelatingsbesluiten en, indien nodig, passen ze voorrangsregels toe en loten ze. Dan start fase 2, het plaatsen van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die nog geen plek hebben. Op 15 april vindt de centrale loting en matching plaats en worden ouders geïnformeerd (met uitloop naar 16 april).

Kijk voor meer informatie op de pagina Aanmelden en toelaten.

4. Periode 2 (19 april tot 12 mei)

Voor de leerlingen die na periode 1 nog geen plek hebben is er een tweede periode. Deze is korter dan de eerste. Ouders kunnen hun kind vanaf 19 tot en met 23 april aanmelden. Alle aangemelde leerlingen gaan direct door naar de centrale loting en matching. Let op: de centrale loting en matching en het bericht naar ouders is na de meivakantie, op dinsdag 11 mei (met uitloop naar 12 mei).

Zie ook Aanmelden en toelaten.

5. Restperiode (vanaf 18 mei)
Na 12 mei hebben verreweg de meeste kinderen een plek op de middelbare school. Het kan echter voorkomen dat een leerling nog een school zoekt of naar een andere school wil (grensverkeer, aangepast eindadvies). Er wordt in deze periode niet meer gewerkt met een voorkeurslijst. Ouders kunnen hun kind aanmelden bij de school van keuze, mits deze nog plek heeft. De afspraken over deze periode staan beschreven op de pagina Aanmelden en toelaten.

Overige informatie

Bij de BOVO-procedure komt nog meer kijken dan hierboven is beschreven. Alle informatie die je nodig hebt is te vinden in het procedureboek. Lees deze zorgvuldig door en houdt het bij elke periode paraat als naslagwerk. Op deze website kan je ook nog meer informatie vinden, bijvoorbeeld over passend onderwijs, toetsen lwoo/pro (cap en sem) en de eindtoets. Kijk hiervoor onder het kopje PO-VO Procedure.

 

Neem ook eens een kijkje in de mediatheek. Hierin verzamelen we alle documenten en publicaties En mocht je nog ergens een vraag over hebben, de servicedesk staat elke schooldag van 09.00 - 16.30 uur voor je klaar!

Corona
Ook dit schooljaar zullen de omstandigheden rond het coronavirus nog een rol spelen. Voor jullie op school, maar ook voor de BOVO-procedure. De eerste gevolgen zijn al zichtbaar in de andere invulling die onze bijeenkomsten hebben gekregen. Ook gedurende het jaar zullen er wellicht aanpassingen moeten gebeuren, aan jullie kant, of de onze. We houden jullie natuurlijk zo goed mogelijk op de hoogte van mogelijke ontwikkelingen via de website en nieuwsbrieven.