Contactgegevens

BOVO Haaglanden
Regulusweg 11
2516 AC Den Haag

www.bovohaaglanden.nl
servicedesk@bovohaaglanden.nl
070 315 63 50

Onderwijs Servicedesk Haaglanden

Heb je een vraag waarvan je het antwoord niet kan vinden op de website of in het procedureboek? Neem dan contact op met de BOVO-servicedesk.

De BOVO-servicedesk is onderdeel van de Onderwijs Servicedesk Haaglanden en vormt het aanspreekpunt voor medewerkers van scholen. Wij ontvangen jouw vraag bij voorkeur per mail, maar bij dringende vragen kan je ons ook telefonisch bereiken.

De Onderwijs Servicedesk Haaglanden voor scholen is op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 16.30 uur op:

servicedesk@bovohaaglanden.nl
070 315 63 50

Ombudsregeling

Wanneer scholen een klacht hebben over een andere school, kunnen zij gebruik maken van de BOVO ombudsregeling.

Voorwaarde voor het indienen van een klacht is dat er al contact is geweest tussen beide scholen (op directieniveau). In het geval van een klacht neemt een onafhankelijke ombudscommissie de klacht in behandeling. De uitkomsten worden gedeeld met de betrokken scholen en schoolbesturen.

Om een klacht in te dienen dient het klachtenformulier te worden ingevuld en gemaild naar ombudsregeling@bovohaaglanden.nl.

 

De ombudsregeling en het formulier zijn te vinden in de mediatheek.

NB: er zijn aparte formulieren voor ouders en voor scholen.