Hardheidsclausule: voorrang door bijzondere omstandigheden

In bepaalde gevallen mag een vo-school leerlingen vanwege zwaarwegende sociale of medische omstandigheden met voorrang toelaten. Vo-scholen maken dan gebruik van de zogenoemde hardheidsclausule. Dit mag bij maximaal 2 procent van de aangemelde leerlingen.