Voor scholen

Praktijkonderwijs, Kopklas en ISK

Praktijkonderwijs   In de BOVO-regio (Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk) zijn er 6 scholen voor praktijkonderwijs.In dit filmpje stellen de praktijkscholen zich voor en vertellen…

Aanmelden, behandelen en toelaten

De eerste ronde   Fase 1a: aanmelden door ouders De vrijdag voordat het aanmelden begint, geeft de po-school de leerlingen het regionale aanmeldformulier, met…

Contact, vragen en klachten

Contactgegevens BOVO HaaglandenRegulusweg 112516 AC Den Haag www.bovohaaglanden.nlservicedesk@bovohaaglanden.nl070 315 63 50 Onderwijs Servicedesk Haaglanden Heb je een vraag waarvan…

Evenementenkalender

Gedurende het schooljaar organiseert BOVO Haaglanden een aantal informatie- en ontmoetingsbijeenkomsten, zoals de po en vo bijeenkomsten over de procedure en POVO OT en de…

Informeren van ouders

BOVO presentatie voor ouderavond (po) Po-scholen verzorgen aan het begin van het schooljaar een informatieavond voor ouders. Ter ondersteuning stelt BOVO een presentatie beschikbaar…

Mediatheek

 …

Schooljaar 2022-2023

BOVO-procedure In de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk gaat de overstap naar het vo volgens de BOVO-procedure. De po- en vo schoolbesturen hebben regionale…