Voor scholen

Bijeenkomsten

Gedurende het schooljaar organiseert BOVO een aantal informatie- en ontmoetingsbijeenkomsten, zoals de po- en vo-cursussen, de uitwisselingsmarkt in juni en november en een verdiepingsmiddag in…

Contact, vragen en klachten

Contactgegevens BOVO Haaglanden Regulusweg 11 2516 AC Den Haag www.bovohaaglanden.nl servicedesk@bovohaaglanden.nl 070 315 63 50 Onderwijs Servicedesk Haaglanden Heeft…

Informeren van ouders

De overstap voor ouders inzichtelijk maken (po) Uiterlijk 1 oktober publiceren po-scholen op de eigen website en/of in de schoolgids hoe het proces van…

Mediatheek

 …

Schooljaar 2020-2021

BOVO-procedure In de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk gaat de overstap naar het vo volgens de BOVO-procedure. De po- en vo schoolbesturen hebben regionale…