Voor scholen

Aanmelden en toelaten

Periode 1 De vrijdag voordat de aanmeldperiode begint, geeft de po-school de leerlingen het regionale aanmeldformulier, met BSA en voorkeurslijst mee. Ouders leveren dit aanmeldformulier…

Bijeenkomsten

Gedurende het schooljaar organiseert BOVO een aantal informatie- en ontmoetingsbijeenkomsten, zoals de po- en vo-cursussen, de uitwisselingsmarkt in juni en november en een verdiepingsmiddag in…

Contact, vragen en klachten

Contactgegevens BOVO Haaglanden Regulusweg 11 2516 AC Den Haag www.bovohaaglanden.nl servicedesk@bovohaaglanden.nl 070 315 63 50 Onderwijs Servicedesk Haaglanden Heeft…

Informeren van ouders

BOVO presentatie voor ouderavond (po) Po-scholen verzorgen aan het begin van het schooljaar een informatieavond voor ouders. Ter ondersteuning stelt BOVO een presentatie beschikbaar…

Mediatheek

 …

Schooljaar 2020-2021