close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Scholieren op het voortgezet onderwijs

Toelatingsbeleid middelbare scholen

De vo-schoolbesturen in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hebben afspraken gemaakt over het toelatingsbeleid van de middelbare scholen. De scholen publiceren uiterlijk 1 november hun toelatingsbeleid op de website van de school.

In het toelatingsbeleid van de school staat welke grondslag of identiteit en welke schoolsoorten en bijzondere inrichting (zoals Montessori) de school heeft. Daarnaast kunt u hier lezen wanneer uw kind voorrang heeft en wat de school doet als er meer aanmeldingen zijn dan er plek is. Meer informatie over scholen voor voortgezet onderwijs vindt u op scholenwijzer.denhaag.nl.

Voorrangsregels

De schoolbesturen hebben onderling afgesproken welke voorrangsregels scholen mogen hanteren. Als een school meer aanmeldingen krijgt dan het plekken heeft, krijgen leerlingen die aan een van de drie voorrangsregels voldoen voorrang. Leerlingen die geen voorrang krijgen, kunnen nog een plek krijgen na loting.

Uw kind kan voorrang krijgen als:

  1. een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van eerste keuze zit;
  2. een van de ouders op de school van eerste keuze werkt;
  3. als de basisschool hetzelfde traditionele vernieuwingsonderwijs geeft als de school van eerste keuze. Dalton- en Montessorischolen mogen voorrang verlenen aan leerlingen van Dalton- en/of Montessoribasisscholen. De middelbare Vrije School mag voorrang verlenen aan leerlingen van Vrije Scholen.

Let op: de voorrangsregels gelden alleen tijdens de eerste aanmeldingsperiode voor de school van eerste voorkeur.

Meer informatie over de voorrangsregels vindt u op de pagina Toelatingsbeleid en voorrangsregels.

Vragen over toelatingsbeleid?

Heeft u vragen over het toelatingsbeleid? Bij de directie of het bestuur van de vo-school kunt u terecht met vragen, opmerkingen of klachten.

Handige links