close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Leerkracht en leerling bij digitaal schoolbord

Passend Onderwijs voor uw kind

Heeft uw kind op school extra hulp nodig? Voor kinderen met behoefte aan (extra) ondersteuning is er Passend Onderwijs. Daarmee volgt uw kind onderwijs op het schooltype dat past bij zijn of haar niveau en talenten. De route om een middelbare school te vinden die passende ondersteuning kan bieden, kan iets anders zijn.

Sommige leerlingen hebben op de middelbare school (extra) hulp nodig om succesvol te zijn. De basisschool maakt voor elke schoolverlater een onderwijskundig rapport op. Als de school een van de drie vormen ondersteuning adviseert voor de middelbare school, zetten zij dat in dit rapport. U mag in dit rapport zelf ook aangeven dat uw kind extra hulp nodig heeft. Het kan zijn dat er onderzoek is gedaan naar leerachterstanden, intelligentie en de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling. Informatie daarover komt ook in het rapport. De middelbare school weet dan hoe ze uw kind het beste kunnen helpen.

Ouderfolder over de aanmelding van leerlingen voor passend onderwijs
Voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben, kan de aanmelding anders verlopen. BOVO licht alle stappen in de procedure voor passend onderwijs toe in de BOVO Ouderfolder Naar de middelbare school met passend onderwijs.

Soorten ondersteuning

Er zijn drie vormen van ondersteuning in het voorgezet onderwijs.

 1. Basisondersteuning; denk hierbij aan begeleiding door een mentor of ondersteuning bij dyslexie. Deze hulp is bij elke middelbare school aanwezig.
 2. Extra ondersteuning; deze hulp is bedoeld voor leerlingen die meer hulp nodig hebben. Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning vallen hieronder. Het aanbod verschilt per school en is te vinden in het schoolondersteuningsprofiel.
 3. Diepteondersteuning; het voortgezet speciaal onderwijs (vso) biedt deze vorm van zeer intensieve begeleiding aan leerlingen.

Andere aanmeldingsperioden

 • Eerste Opvang Anderstaligen (Internationale Schakelklas)
  Voor leerlingen die korter dan twee jaar in Nederland zijn (Eerste Opvang Anderstaligen, EOA) begint de aanmeldperiode vanaf dit schooljaar op 1 februari 2020. Lees hier meer.
   
 • Kopklas
  Leerlingen met een advies voor de Kopklas kunnen zich van maandag 30 september t/m vrijdag 29 november 2019 aanmelden. Indien uw kind niet wordt toegelaten tot de Kopklas, kunt u in februari 2020 uw kind alsnog tijdens de reguliere eerste aanmeldingsperiode aanmelden.
   
 • Voortgezet speciaal onderwijs (vso)
  Leerlingen met een vso-advies kunnen zich al heel vroeg aanmelden, vaak al vanaf maandag 2 september 2019. Ook voor deze scholen geldt: wie zich het eerst aanmeldt, heeft het eerst kans op een plek. Op de website van de vso-school staat hoe en wanneer u uw kind kunt aanmelden.