close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
BOVO ouders | Voorlopig basisschooladvies

Het (voorlopige) basisschooladvies

Uw kind krijgt een (voorlopig) schooladvies van de basisschool. Hierin staat welk onderwijstype bij uw kind past, bijvoorbeeld vmbo-kader, havo of vwo. U ontvangt van de basisschool ook een lijst van scholen voor voortgezet onderwijs die passen bij het schooladvies.

Mogelijke schooladviezen

Uw kind krijgt een van de volgende (voorlopige) schooladviezen:

 • praktijkonderwijs;
 • vmbo-basisberoepsgerichte leerweg;
 • vmbo-basisberoepsgerichte leerweg / vmbo- kaderberoepsgerichte leerweg;
 • vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg;
 • vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg / vmbo- theoretisch gerichte leerweg;
 • vmbo-theoretisch gerichte leerweg;
 • vmbo-theoretisch gerichte leerweg / havo;
 • havo;
 • havo / vwo;
 • vwo;
 • voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Op de website Scholenwijzer staat een uitleg van alle onderwijsniveaus. Bij een vmbo-advies kan ook 'leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)' staan. Dit betekent dat de school denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft op het voortgezet onderwijs. Op de pagina Passend Onderwijs staat meer informatie over extra ondersteuning op de middelbare school en de wijze van aanmelden. 

Oriënteren

Met het overzicht van passende middelbare scholen die u van de basisschool krijgt, kunt u zich met uw kind alvast oriënteren op het aanbod. Van de basisschool krijgt u in december ook de Scholenwijzer, een informatieboekje over alle middelbare scholen in de regio. U kunt met uw kind bespreken naar welke middelbare scholen hij of zij zou willen gaan.