Na dit schooljaar gaat uw kind naar de middelbare school. Een spannend jaar dus! Van de basisschool van uw kind krijgt u alle informatie die u nodig heeft om de overstap naar de middelbare school goed te laten verlopen. Op deze website hebben we de informatie nog even kort op een rij gezet.

 

 

BOVO-procedure

In de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk gaat de overstap naar de middelbare school volgens de BOVO-procedure. Dit betekent dat er afspraken zijn gemaakt met alle scholen om alle kinderen die naar de middelbare school gaan dezelfde kansen te geven op de beste school voor elk kind.

Let op: de data in de BOVO-procedure zijn gewijzigd.

Het schooljaar is in vijf periodes te verdelen:

 

1.De voorbereidende periode (start schooljaar tot de kerstvakantie)

In deze periode krijgt u alle nodige informatie van de basisschool. Over het basisschooladvies, het onderwijskundig rapport, wanneer u uw kind kunt aanmelden en hoe de BOVO-procedure loopt. Vóór de kerstvakantie ontvangt u het voorlopige basisschooladvies van de basisschool. Hierbij krijgt u ook een lijst met alle middelbare scholen die bij dat advies passen.

 

2. Oriëntatieperiode (kerstvakantie t/m 12 feb 2021)

Met het voorlopige basisschooladvies met scholenlijst (het oriëntatieformulier) kunt alvast nadenken over naar welke school uw kind zou kunnen gaan. Informatie over de scholen vindt u op de scholenwijzer.

Vanaf maandag 4 januari tot en met vrijdag 12 februari 2021 kunt bij de middelbare scholen een kijkje nemen op open dagen of informatieavonden. Uiterlijk vrijdag 12 februari krijgt u het definitieve basisschooladvies en het regionale aanmeldformulier met voorkeurslijst. In een enkel geval kan het definitieve basisschooladvies uiterlijk 1 maart gegeven worden.

 

3. Periode 1 (12 februari tot 15 april 2021)

Op vrijdag 12 februari krijgt u van de basisschool het definitieve basisschooladvies en het regionale aanmeldformulier. Hiermee kunt u uw kind vanaf zaterdag 13 februari tot en met vrijdag 5 maart aanmelden op de middelbare school. U doet dit door het aanmeldformulier met voorkeurslijst in te leveren bij de school van uw eerste keuze.

Vervolgens gaan de middelbare scholen aan de slag om uw kind te plaatsen. Op donderdag 15 april (uiterlijk vrijdag 16 april) krijgt u bericht over de plaatsing van uw kind.

Let op: Zorg er voor dat uw kind uiterlijk 5 maart is aangemeld op het vo. Op de websites van de vo-scholen ziet u welke (digitale) activiteiten de scholen organiseren en hoe u het aanmeldformulier kunt inleveren.

 

4. Periode 2 (19 april tot 12 mei)

Heeft u uw kind niet in periode 1 aangemeld, of is uw kind onverhoopt uitgeloot? Dan is er nog een tweede ronde. U krijgt een nieuw aanmeldformulier van de basisschool en vanaf maandag 19 tot en met vrijdag 23 april kunt u uw kind (opnieuw) aanmelden. Doordat de meeste kinderen in periode 1 een plek krijgen, zullen er in periode 2 sommige scholen al vol zijn. Kijk hiervoor vanaf zaterdag 17 april op de digitale scholenwijzer. Alle aanmeldingen worden via een tweede centrale loting geplaatst op het vo. Op dinsdag 11 mei (uiterlijk woensdag 12 mei) krijgt u bericht over de plaatsing. In deze periode gelden er geen voorrangsregels meer.

Let op: het bericht over de plaatsing komt dus na de meivakantie!

 

5. Restperiode

Na 12 mei hebben vrijwel alle kinderen een plek op de middelbare school. Heeft uw kind nog geen plek? Of wilt u toch liever naar een andere school, bijvoorbeeld omdat u kind een hoger advies heeft gekregen na de eindtoets? Ook nu kan dat nog. Vanaf zaterdag 15 mei ziet u op de digitale scholenwijzer welke scholen nog plek hebben. Vanaf dinsdag 18 mei kunt u uw kind (weer) aanmelden. U haalt een nieuw aanmeldformulier bij de basisschool en levert deze in bij de school van uw voorkeur, die nog plek heeft. U hoeft geen voorkeurslijst meer in te vullen. Voorrangsregels gelden niet meer.

 

Alle aanmeldingen op dinsdag 18 mei gelden als gelijktijdig binnengekomen. Zijn er meer aanmeldingen dan plekken? Dan loot de school voor de volgorde waarop de aanmeldingen worden behandeld. U krijgt woensdag 19 mei bericht over de loting. Vanaf woensdag 19 mei gaan de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst.

Overige informatie

Naast de informatie over de procedure en de 5 periodes kunt u ook nog andere vragen hebben. Bijvoorbeeld hoe het zit met de eindtoets. Of heeft uw kind extra ondersteuning nodig en heeft u daar vragen over? Kijk dan onder het kopje PO-VO Procedure of stel uw vraag aan de basisschool. Zij kunnen u in veel gevallen helpen.

Neem ook eens een kijkje in de mediatheek. We hebben een aantal documenten speciaal voor ouders, zoals folders en een infographic. En het filmpje, bovenaan deze pagina en te vinden op Youtube.

Andere aanmeldingsperioden

Voor sommige leerlingen onderwijssoorten geldt dat er op een ander moment en/of andere manier aangemeld moet worden:

 

Eerste Opvang Anderstaligen (Internationale Schakelklas)
Voor leerlingen die korter dan twee jaar in Nederland zijn (Eerste Opvang Anderstaligen, EOA) begint de aanmeldperiode vanaf dit schooljaar op zaterdag 6 februari 2021. Lees hier meer.

 

Kopklas
Leerlingen met een advies voor de Kopklas kunnen zich van maandag 28 september t/m vrijdag 27 november 2020 aanmelden. Indien uw kind niet wordt toegelaten tot de Kopklas, kunt u in februari 2021 uw kind alsnog tijdens de reguliere eerste aanmeldperiode aanmelden.

 

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)
Leerlingen met een vso-advies kunnen zich al heel vroeg aanmelden, vaak al vanaf de eerste schooldag. Voor deze scholen geldt: wie zich het eerst aanmeldt, heeft het eerst kans op een plek. Op de website van de vso-school staat hoe en wanneer u uw kind kunt aanmelden.