De vrijdag voordat u uw kind kunt aanmelden op de middelbare school, krijgt u van de basisschool het basisschooladvies en het regionale aanmeldformulier. Bij dit formulier zit ook een voorkeurslijst. Hierop kunt u uw favoriete scholen invullen. Zet uw favoriete school op plek 1, uw tweede keus op 2 enzovoorts.

>> hoe meer scholen u invult, hoe meer kans uw kind heeft op een plek. Probeer in ieder geval 6 scholen in te vullen. De meeste leerlingen krijgen een plek op de school van eerste keuze, maar het kan gebeuren dat uw kind een plek krijgt op een van de andere scholen.

 

Als u digitaal kan aanmelden kan dat in de ouderinlog. U kunt dan het aanmeldformulier en de voorkeurslijst zelf in de applicatie invullen en naar de middelbare school sturen. Meer informatie hierover krijgt u van de basisschool. Als u niet digitaal aanmeldt, kunt u het papieren aanmeldformulier met de ingevulde voorkeurslijst inleveren op de middelbare school van uw eerste keuze. Kijk op de website van de school hoe u kan aanmelden (afgeven, per e-mail, per post), zeker wanneer corona weer opspeelt.

U krijgt een bevestiging van de aanmelding. Controleer goed of de aanmelding en voorkeurslijst klopt. Klopt er iets niet? Neem dan contact op met de vo-school van eerste keuze.

 

Vervolgens gaan de middelbare scholen aan de slag. Zij kijken of uw kind toelaatbaar is, oftewel of het basisschooladvies van uw kind past bij de school en, als uw kind extra ondersteuning nodig heeft en of de school die ondersteuning ook kan geven. Verreweg de meeste leerlingen krijgen zo een plekje op de school van eerste keuze.

 

Een paar scholen zullen meer aanmeldingen krijgen dan dat zij plekken hebben. In dat geval worden eerst voorrangsregels toegepast. Dit betekent dat leerlingen die voldoen aan de voorrangsregels van de school eerst een plekje krijgen. De andere plekken worden vervolgens verloot onder de andere leerlingen.

 

Kan de school van eerste keuze niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan zullen ze u een afwijzing sturen. Hierin staat waarom ze uw kind niet toelaten. Samen met u, met het samenwerkingsverband en met de po school zal dan een school gezocht worden (van de voorkeurslijst) die wel de juiste ondersteuning kan bieden en waar u en uw kind blij mee zijn.

 

Als uw kind is uitgeloot op de school van eerste keuze gaat uw kind mee in de centrale loting en matching. Dit betekent dat uw kind een lotnummer krijgt en hiermee op een van de andere scholen op uw voorkeurslijst wordt geplaatst. Hierom is het dus belangrijk dat u meerdere scholen op de voorkeurslijst zet: hoe meer scholen, hoe meer kans op een plek op een andere school.

 

Direct na de centrale loting en matching krijgt u bericht over op welke school uw kind geplaatst is. Als u aan de basisschool heeft doorgegeven dat u bericht van BOVO wilt ontvangen (via een inlog in de applicatie of via een e-mail), dan krijgt u bericht van ons en van de middelbare school. Wilt u geen bericht van BOVO, dan krijgt u alleen bericht van de middelbare school.

Het bericht van de middelbare school kan een dag later komen.

Let op: vanaf deze dag wordt een helpdesk voor ouders geopend. Heeft u vragen over het bericht, dan kunt u hier terecht. De gegevens van de helpdesk vindt u bij contact.

 

Uitgeloot?

Heeft u bericht ontvangen dat uw kind is uitgeloot? Dat is natuurlijk heel vervelend. Maar geen nood, er is nog een tweede ronde. Kijk op de pagina Schooljaar 2022-2023 hoe de verschillende periodes van aanmelden verlopen en wat de data zijn waarop u kunt aanmelden, bericht ontvangt etc.

Digitaal aanmelden

Sommige basisscholen doen mee met digitaal aanmelden. Dit betekent dat u uw kind digitaal kunt aanmelden op de middelbare school. U hoeft dan niet langs de middelbare school op het regionale aanmeldformulier in te leveren, maar u krijgt (van de basisschool) een inlog in de applicatie die we gebruiken. Daar kunt u zelf de aanmelding van uw kind inzetten en de voorkeurslijst invullen. U ontvangt dan een bevestiging van de aanmelding, en het bericht over de plaatsing van uw kind kunt u hier ook zien. Meer informatie over digitaal aanmelden krijgt u vanzelf van de basisschool.

 

Intructie aanmaken van een account in POVO OT