De vrijdag voordat u uw kind kunt aanmelden op de middelbare school, krijgt u van de basisschool het basisschooladvies en het regionale aanmeldformulier. Bij dit formulier zit ook een voorkeurslijst. Hierop kunt u uw favoriete scholen invullen. Zet uw favoriete school op plek 1, uw tweede keus op 2 enzovoorts.

Let op: hoe meer scholen u invult, hoe meer kans uw kind heeft op een plek. Probeer in ieder geval 5 scholen in te vullen.

Lees hier meer over schoolkeuze

 

Het aanmeldformulier en de ingevulde voorkeurslijst levert u in op de middelbare school van uw eerste keuze. U krijgt een bevestiging van de aanmelding. Controleer of de aanmelding en voorkeurslijst klopt.

Vervolgens gaan de middelbare scholen aan de slag. Zij kijken of uw kind toelaatbaar is, oftewel of het basisschooladvies van uw kind past bij de school en, als uw kind extra hulp nodig heeft, of de school die hulp ook kan geven.

 

Het kan voorkomen dat de school van uw eerste keuze meer aanmeldingen krijgt dan dat er plekken zijn. In dat geval worden eerst voorrangsregels toegepast en/of worden de plekken verloot onder de leerlingen.

Lees hier meer over het toelatingsbeleid van scholen en de voorrangsregels

 

Als uw kind niet op de school van eerste keuze kan worden toegelaten, omdat het is uitgeloot of omdat de school niet de juiste hulp voor uw kind kan bieden, gaat uw kind mee in de centrale loting en matching. Dit betekent dat uw kind een lotnummer krijgt en hiermee op een van de andere scholen op uw voorkeurslijst wordt geplaatst. Hiervoor is het dus belangrijk dat u meerdere scholen op de voorkeurslijst zet: hoe meer scholen, hoe meer kans op een plek op een andere school.

 

Direct na de centrale loting en matching krijgt u bericht over op welke school uw kind geplaatst is. Als u aan de basisschool heeft doorgegeven dat u bericht van BOVO wilt ontvangen (via een inlog in de applicatie of via een e-mail), dan krijgt u bericht van ons en van de middelbare school. Wilt u geen bericht van BOVO, dan krijgt u alleen bericht van de middelbare school.

Het bericht van de middelbare school kan een dag later komen.

Let op: vanaf deze dag wordt een helpdesk voor ouders geopend. Heeft u vragen over het bericht, dan kunt u hier terecht. De gegevens van de helpdesk vindt u bij contact.

 

Uitgeloot?

Heeft u bericht ontvangen dat uw kind is uitgeloot? Geen nood, er is nog een tweede ronde. Kijk op de pagina Schooljaar 2020-2021 hoe de verschillende periodes van aanmelden verlopen en wat de data zijn waarop u kunt aanmelden, bericht ontvangt etc.

Digitaal aanmelden

Sommige basisscholen doen mee met digitaal aanmelden. Dit betekent dat u uw kind digitaal kunt aanmelden op de middelbare school. U hoeft dan niet langs de middelbare school op het regionale aanmeldformulier in te leveren, maar u krijgt (van de basisschool) een inlog in de applicatie die we gebruiken. Daar kunt u zelf de aanmelding van uw kind inzetten en de voorkeurslijst invullen. U ontvangt dan een bevestiging van de aanmelding, en het bericht over de plaatsing van uw kind kunt u hier ook zien. Meer informatie over digitaal aanmelden krijgt u vanzelf van de basisschool.

Uw kind aanmelden in een andere regio

Wilt u uw kind aanmelden in een andere regio? Dat kan! U kunt uw kind ook in meerdere regio's tegelijk aanmelden. Houd er alleen rekening mee dat het aanmelden in andere regio's vaak anders gaat dan bij ons. Op deze website vindt u informatie over de omliggende regio's:

 

Regio Delflanden  www.swvvo-delflanden.nl/overstap-po-vo
Regio Westland  www.swv-westland.nl/voor-ouders/overstap-po-vo
Regio Zoetermeer www.icoz.nl
Regio Rotterdam  www.deoverstaproute.nl

 

Let op: vraag bij uw basisschool wel het deel van ons aanmeldformulier op waar het OT-nummer van uw kind en het basisschooladvies op staat. Dit heeft u nodig om in een andere regio aan te melden.

De regio's om ons heen werken namelijk met hetzelfde systeem (OT) als wij om de overstap naar de middelbare school te regelen. Door het OT-nummer te geven, kan ook de school in een andere regio uw kind makkelijk in het syteem vinden.

 

Komt u van een andere regio en wilt u uw kind op een middelbare school in Den Haag, Leidschendam-Voorburg of Rijswijk aanmelden?

Dan vindt u op deze website de informatie die u nodig heeft. Voor u werkt het grotendeels hetzelfde als voor ouders van binnen de regio. Het verschil is dat de basisschool van uw kind niet ons regionale aanmeldformulier kan uitprinten. Daarom hebben we een blanco aanmeldformulier gemaakt. Deze vindt u in de mediatheek en kunt u zo printen.

 

Komt u uit Delflanden, Westland, Zoetermeer of Leiden? Dan werkt uw regio met hetzelfde systeem als wij, de applicatie van Onderwijs Transparant (OT). Dat betekent dat de gegevens van uw kind al in het systeem staan. De middelbare school heeft dan het OT nummer nodig, dat staat op de eerste pagina van het aanmeldformulier. De andere pagina's heeft u niet nodig, gebruik daarvoor het blanco aanmeldformulier uit de mediatheek.

 

Werkt de regio waar uw kind op de basisschool zit niet met de applicatie van Onderwijs Transparant? Dan kunt u alle bladen van het blanco aanmeldformulier downloaden, invullen en inleveren bij de vo-school van eerste keuze.

 

Let op: alleen scholen uit Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk kunnen ingevuld worden op de voorkeurslijst. Wilt u ook aanmelden op scholen uit een andere regio, kijk dan bij bovenstaande websites hoe de aanmelding daar loopt.