close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
BOVO | Informatie voor ouders

Voor een soepele overgang van basisschool naar middelbare school

Informatie voor ouders
BOVO | Doorway ouders

Centrale helpdesk voor ouders/verzorgers

24 april 2018 - Ook na de sluiting van de tweede aanmeldingsperiode is de centrale helpdesk voor bereikbaar.

Lees meer

Tweede ronde van de aanmeldprocedure is afgerond

24 april 2018 - De tweede aanmeldingsperiode voor de middelbare school voor leerlingen uit groep 8 in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zit erop. Vandaag krijgen de betreffende ouders bericht van toelating.

Lees meer

Ombudsregeling BOVO-procedure voor ouders/verzorgers

22 februari 2018 - Maakt uw kind dit jaar de overstap naar de middelbare school en heeft u een klacht over de BOVO-procedure? Dan kunt u gebruik maken van de Ombudsregeling.

Lees meer

Algemene vragen

Kan ik mijn kind ook na de 2e aanmeldingsperiode nog aanmelden?
Antwoord:

Ja, u kunt uw kind ook na de 2e aanmeldingsperiode, vanaf woensdag 25 april, nog aanmelden. U wordt geadviseerd uw kind zo spoedig mogelijk aan te melden.

Moet ik na de tweede aanmeldingsperiode een nieuwe voorkeurslijst maken?
Antwoord:

Nee, na de tweede aanmeldingsperiode wordt niet meer met een voorkeurslijst gewerkt.

Gelden de voorrangsregels ook in de 2e aanmeldingsperiode?
Antwoord:

Nee, in de tweede aanmeldingsperiode gelden geen voorrangsregels.

De middelbare school waar ik wil aanmelden is dicht vanwege de meivakantie. Wat nu?
Antwoord:

Op de website van de middelbare school kunt u zien wanneer de school meivakantie heeft. U kunt zich aanmelden wanneer de school weer open is.

Kan ik ook een klacht indienen?
Antwoord:

Ja, u kunt een klacht indienen bij de school of het bestuur van de school als u het niet eens bent met het toelatingsbesluit. Ook is er een ombudsregeling van BOVO Haaglanden. Als u een klacht heeft over de uitvoering van de BOVO-procedure kunt u daar terecht. U kunt de ombudsregeling en klachtenformulier vinden op de website www.bovohaaglanden.nl.

Meer veelgestelde vragen voor ouders

Hoe en wanneer krijgen ouders bericht over de plaatsing?

Waarom krijg ik een automatisch e-mailbericht van BOVO Haaglanden over de toelating?
Antwoord:

Dit is een automatisch bericht vanuit het systeem waarmee BOVO Haaglanden werkt. De basisschool heeft op het aanmeldformulier aangegeven dat u per e-mail een bericht wilt ontvangen over het besluit van toelating.

Waarom heb ik geen e-mailbericht van BOVO Haaglanden gekregen over de toelating?
Antwoord:

Dit kan 3 redenen hebben:
a) uw kind is niet aangemeld in de tweede aanmeldingsperiode (tussen 9 en 20 april 2018).

b) u heeft geen toestemming gegeven voor het versturen van het e-mailbericht.

c) uw kind zit op een basisschool buiten de BOVO-regio Haaglanden (Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg).

Krijg ik ook nog een bericht van de middelbare school zelf waarop mijn kind is toegelaten?
Antwoord:

Ja, als uw kind is toegelaten krijgt u in alle gevallen bericht van de middelbare school zelf. Wanneer u dit bericht krijgt hangt af van het feit of uw toestemming heeft gegeven voor het automatische e-mailbericht.

a) heeft u toestemming gegeven voor het automatische e-mailbericht, dan krijgt u dit bericht op dinsdag 24 april rond 18.00 uur vanuit de Onderwijs Transparant. Daarnaast krijgt u op woensdag 25 april bericht van de vo-school waarop uw kind is toegelaten.

b) heeft u geen toestemming gegeven voor het automatische e-mailbericht, dan krijgt u dinsdagmiddag 24 april bericht van de vo-school waarop uw kind is toegelaten.

NB Het bericht van de middelbare school is een bevestiging van het besluit van toelating. Ook staat er informatie in over de vervolgstappen (inschrijving van u kind op de middelbare school).

NB Dit geldt voor vo-scholen in de BOVO regio Haaglanden, dus Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.

Als ik geen toestemming heb gegeven voor een automatisch bericht en mijn kind is niet geplaatst op een school van de voorkeurslijst, hoe weet ik dit dan?
Antwoord:

De basisschool van uw kind kan zien of uw kind geplaatst kan worden op een school van de voorkeurslijst. Als uw kind wel is aangemeld, maar niet geplaatst kan worden, dan neemt de basisschool contact op met u.

NB. Ouders die bellen, van wie het kind op een basisschool buiten de BOVO regio Haaglanden zit: werkt de regio met Onderwijs Transparant, zoals Delflanden, Westland, Zoetermeer, Leiden, Wassenaar en Rotterdam, dan geldt dat de basisschool in Onderwijs Transparant kan zien of uw kind geplaatst kan worden.

Als het kind in een regio op school zit waar niet met Onderwijs Transparant wordt gewerkt, dan neemt de vo-school die op nummer 1 staat contact met u op.

Meer veelgestelde vragen voor ouders

Wat staat er in het bericht van toelating?

Wat houdt het bericht van toelating precies in?
Antwoord:

​​​​​​​Dit bericht geeft aan of uw kind wel of niet geplaatst kan worden op een van de scholen van de voorkeurslijst. U krijgt van de middelbare school een aanbod tot toelating. Indien u daarmee akkoord gaat is uw kind toegelaten op de middelbare school.

Ik krijg bericht dat mijn kind is toegelaten, wat moet ik nu doen?
Antwoord:

Even afwachten totdat u bericht van de middelbare school zelf krijgt. U krijgt bericht van de middelbare school met daarin een bevestiging van het besluit van toelating en informatie over de inschrijving van uw kind.

Ik krijg bericht dat mijn kind niet is toegelaten, wat moet ik nu doen?
Antwoord:

Vanaf woensdag 25 april kunnen ouders van leerlingen zich aanmelden op een middelbare school die nog plek heeft. De aanmeldingen worden door de school op volgorde van binnenkomst verwerkt. 

Ouders kunnen vanaf woensdagmorgen 25 april om 10.00 uur terecht op de digitale scholenwijzer voor de lijst met beschikbare plaatsen. Bekijk deze link pas vanaf 25 april om 10 uur, dan zijn de juiste beschikbare plaatsen weergegeven.

Let op: De middelbare school houdt continu bij hoeveel beschikbare plekken er nog zijn. Het overzicht wordt automatisch aangepast als een middelbare school dit heeft gedaan, waardoor u beschikt over de meest actuele informatie indien u op de lijst met beschikbare plaatsen kijkt.

Mijn kind is toegelaten tot een school door centrale loting en matching. Wat is dat?
Antwoord:

Kinderen die zich aanmelden in de tweede ronde, doen automatisch mee in de centrale loting en matching. Deze kinderen krijgen een willekeurig lotnummer en op volgorde van dit lotnummer is gekeken of uw kind geplaatst kon worden op één van de scholen van de voorkeurslijst. Uw kind is op deze wijze geplaatst.

Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig op de middelbare school, en valt onder de zorgplicht, maar heeft nog steeds geen plek.
Antwoord:

De school waarop u uw kind als eerste heeft aangemeld heeft zorgplicht. De school is verplicht om in overleg met u een andere passende school te zoeken. Ook de basisschool wordt op de hoogte gebracht. Als het moeilijk is om een andere school te vinden, dan kan het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs hierbij helpen. Het is mogelijk dat de schoolondersteuner van het samenwerkingsverband inmiddels al contact met u heeft gehad.

 

Ik krijg bericht dat mijn kind niet is toegelaten, wat moet ik nu doen?
Antwoord:

Vanaf woensdag 25 april kunnen ouders van leerlingen zich aanmelden op een middelbare school die nog plek heeft. De aanmeldingen worden door de school op volgorde van binnenkomst verwerkt. 

Ouders kunnen vanaf woensdagmorgen 25 april om 10.00 uur terecht op de digitale scholenwijzer voor de lijst met beschikbare plaatsen. Bekijk deze link pas vanaf 25 april om 10 uur, dan zijn de juiste beschikbare plaatsen weergegeven.

Let op: De middelbare school houdt continu bij hoeveel beschikbare plekken er nog zijn. Het overzicht wordt automatisch aangepast als een middelbare school dit heeft gedaan, waardoor u beschikt over de meest actuele informatie indien u op de lijst met beschikbare plaatsen kijkt.

Meer veelgestelde vragen voor ouders

Aanmelden na de 2e aanmeldingsperiode

Wanneer krijgen ouders informatie over de periode na de 2e aanmeldingsperiode
Antwoord:

Op de website van BOVO Haaglanden is veel informatie te vinden over de aanmeldingsprocedure. Daarnaast krijgen ouders die hun kind in de tweede aanmeldingsperiode hebben aangemeld op 24 april rond 18.00 uur van BOVO Haaglanden een automatisch bericht als zij hiervoor toestemming hebben gegeven. Daarin staat ook informatie over het aanmelden na de tweede periode. U kunt ook altijd terecht bij uw basisschool voor informatie.

Mijn kind is nog niet geplaatst op een school. Wie kan mij daarbij helpen?
Antwoord:

U kunt vanaf woensdagmorgen 25 april om 10.00 uur op de digitale scholenwijzer (link: lijst met beschikbare plaatsen) zien op welke scholen er nog plaats is. Op deze scholen kunt u langs gaan om te kijken of de school bij uw kind past. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de school. Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met de basisschool en daar hulp te vragen.De aanmeldingen worden door de middelbare school op volgorde van binnenkomst verwerkt.

Hoe weet ik welke middelbare scholen nog plek hebben?
Antwoord:

U kunt vanaf woensdagmorgen 25 april om 10.00 uur op de digitale scholenwijzer (link: lijst met beschikbare plaatsen) zien op welke scholen er nog plaats is.

Let op: De middelbare school houdt continu bij hoeveel beschikbare plekken er nog zijn. Het overzicht wordt automatisch aangepast als een middelbare school dit heeft gedaan, waardoor u beschikt over de meest actuele informatie indien u op de lijst met beschikbare plaatsen kijkt.

Wanneer kan ik mijn kind (opnieuw) aanmelden?
Antwoord:

Aanmelden na de 2e aanmeldingsperiode kan vanaf woensdag 25 april.

Hoe kan ik mijn kind (opnieuw) aanmelden?
Antwoord:

Dit kan door een nieuw aanmeldformulier in te leveren bij de middelbare school die nog plek heeft. Het nieuwe aanmeldformulier krijgt u op woensdag 25 april van de basisschool.

Moet ik in de tweede aanmeldingsperiode een nieuwe voorkeurslijst maken?
Antwoord:

Ja, samen met uw zoon of dochter kunt u kijken welke scholen nog plek hebben. Inhoudelijke informatie over de scholen is te vinden via de papieren scholenwijzer en op de website van de vo-scholen. Op zaterdag 7 april kunt op de digitale scholenwijzer zien welke scholen nog plaats hebben. 

Hoe wordt mijn kind na de tweede aanmeldingsperiode op een school geplaatst?
Antwoord:

De middelbare school neemt de nieuwe aanmeldingen in behandeling op volgorde van binnenkomst. Zij bericht de ouders zo spoedig mogelijk, uiterlijk na 6 weken, over het toelatingsbesluit.

Wat als mijn kind na de tweede aanmeldingsperiode nog geen plek heeft?
Antwoord:

U kunt vanaf woensdagmorgen 25 april om 10.00 uur op de digitale scholenwijzer (link: lijst met beschikbare plaatsen) zien op welke scholen er nog plaats is. Op deze scholen kunt u langs gaan om te kijken of de school bij uw kind past. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de school. Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met de basisschool en daar hulp te vragen.

Meer veelgestelde vragen voor ouders