Vergoedingsregeling CAP (intelligentieonderzoek)

17-09-2020 • Voor scholen

Voor leerlingen die doorstromen naar het praktijkonderwijs (pro) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) is het vaststellen van de leercapaciteiten/intelligentie verplicht. Po-scholen in de BOVO regio Haaglanden kunnen de afname van een (groeps-)capaciteitenonderzoek (CAP) zelfstandig organiseren of gebruik maken van de vergoedingsregeling van het samenwerkingsverband vo (SWVZHW). De kosten van de onderzoeken worden dan betaald door het SWVZHW. U kunt uw leerlingen tot uiterlijk woensdag 30 september 2020 aanmelden voor de vergoedingsregeling CAP. In onderstaande brief met bijlagen wordt de vergoedingsregeling verder toegelicht (ook te vinden in de mediatheek):

 

Brief BOVO vergoedingsregeling CAP 2020-2021

Bijlage 1: Informatieboekje Toetsen en testen 2020-2021

Bijlage 2: Handleiding vergoedingsregeling CAP 2020-2021

Bijlage 3: Uitleg toetsen op maar 2020-2021

Bijlage 4: Staatscourant 2021-2022 Regeling

delen