Vergoedingsregeling CAP (intelligentieonderzoek) lwoo-pro

01-06-2023 • Voor scholen

>> Let op: je hebt nog 1 week om je leerlingen aan te melden voor de vergoedingsregeling CAP!

Voor leerlingen die doorstromen naar het praktijkonderwijs (pro) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) is het vaststellen van de leercapaciteiten verplicht. Po-scholen in de BOVO regio Haaglanden kunnen de afname van een (groeps)capaciteitenonderzoek (CAP) zelfstandig regelen of gebruik maken van de vergoedingsregeling van het samenwerkingsverband vo (SWVZHW).

 

Afnameperiode CAP: maandag 29 aug t/m vrijdag 18 nov 2022
Uiterste aanmelddatum CAP: woensdag 12 oktober 2022

 

 

 

Informatie over toetsen en testen voor lwoo en pro en de vergoedingsregeling vind je hier:

delen