close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Klik HIER voor het overzicht met beschikbare plekken op de middelbare scholen
BOVO | vacature

Vacature programmamanager BOVO Haaglanden

Het Samenwerkingsverband Zuid Holland West zoekt per 1 juni 2020 of eerder indien mogelijk, een Programmamanager / Teamleider BOVO (0,8-1,0 fte).

Algemene informatie

BOVO Haaglanden heeft, met een team van 9 mensen, de opdracht om de overstap voor leerlingen van basisonderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo) in de BOVO Regio Haaglanden te organiseren en coördineren met als doel dat elke leerling tijdig op een passende school voor vo wordt ingeschreven. Naast het coördineren van de overstap voor leerlingen van po naar vo is BOVO verantwoordelijk voor de Scholenwijzer, een website met een overzicht van alle po en vo-scholen in de Haagse regio en voor een servicedesk voor onderwijsprogramma’s. BOVO maakt deel uit van de Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Den Haag: SWV Zuid-Holland West (SWVZHW) en wordt beleidsmatig aangestuurd door een bestuurlijk platform, bestaande uit de schoolbesturen van po en vo.

Zie voor de volledige vacaturetekst de bijlage rechts.

Werkzaamheden

De Programmamanager / Teamleider BOVO Haaglanden is verantwoordelijk voor:

 • de opzet, inrichting en uitvoering van het programmamanagement ten aanzien van de verschillende multidisciplinaire programmaonderdelen / projecten, zoals de scholenwijzer en de onderwijsservicedesk;
 • het nemen van het initiatief tot en het (laten) regisseren van het overstaptraject, inclusief een adequate overstapprocedure, van het basis- naar het voortgezet onderwijs voor alle scholen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk;
 • het versterken van het netwerk po en vo
 • het geven van hiërarchische leiding aan de medewerkers van het eigen team, de zzp'ers, de externe projectleiders / -medewerkers en de gedetacheerden.

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden

 • De programmamanager legt hiërarchisch verantwoording af aan de portefeuillehouder BOVO, alsmede aan de directeur SWVZHW;
 • de programmamanager werkt binnen de in algemene termen geformuleerde strategische beleidslijnen en programma-uitgangspunten van BOVO Haaglanden.

Vaardigheden en kennis o.a.

 • vaardigheid in complex programmamanagement en in het aansturen van (leiding geven aan) professionals / projectleiders van verschillende disciplines;
 • vaardigheid in het opstellen van begrotingen, aanvragen van subsidies en in het bewaken van de financiën;
 • besluitvaardig en in het bezit van presentatievaardigheden;
   
 • kennis van en inzicht in lokale en regionale bestuurlijke / politieke besluitvormingsprocessen;
 • brede kennis van orthopedagogiek / psychologie / onderwijskunde / of een andere relevante discipline;
 • brede kennis van en inzicht in de ontwikkelingen op het specifieke expertisegebied van BOVO Haaglanden / de Scholen- en Wegwijzer / de Onderwijsservicedesk Haaglanden;
 • kennis van informatievoorzienings- en ICT-vraagstukken in organisatie, besturing en digitale ondersteuning van het onderwijsveld;
 • HBO / academisch werk- en denkniveau.

Contacten

 • met de betrokken portefeuillehouder (bestuurder), de penvoerder, het eigen team, de stafmedewerkers SWVZHW, relevante stakeholders, wethouders en medewerkers van de gemeenten en met de overige externe partijen en organisaties.

Wij bieden jou

Een zelfstandige en uitdagende functie voor maximaal 40 uur per week (0,8-1,0 fte), een bijzondere werkomgeving met professionele, leuke en betrokken collega’s en een prettige werksfeer. 

Daarnaast bieden wij ook:

 • Salaris conform cao VO OOP (schaal 13);
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ga jij deze uitdaging aan?

Mail uiterlijk 30 maart 2020 aanstaande je motivatie en Curriculum Vitae naar sollicitatie@bovohaaglanden.nl.

De gesprekken zullen plaatsvinden in week 16 en/of 17.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Voor een uitgebreide functiebeschrijving of meer informatie kunt u contact opnemen met Rob van Haren, directeur SWVZHW sollicitatie@bovohaaglanden.nl of 070-3156355

Meer informatie over onze organisatie vind je op www.swvzhw.nl en www.bovohaaglanden.nl.