close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
HET BOVO-PROCEDUREBOEK 2018-2019 STAAT ONLINE - LEES HIER ALLES OVER DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN DIT SCHOOLJAAR
BOVO | Toetsen LWOO en PrO

Toetsen LWOO en PrO

3 september 2018 - 31 januari 2019

Om in aanmerking te komen voor praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs moeten leerlingen voldoen aan wettelijke criteria. Deze worden getoetst met behulp van didactisch onderzoek (leerachterstanden), intelligentieonderzoek en eventueel sociaal-emotioneel onderzoek. 

Vergoedingsregeling CAP

Voor leerlingen die doorstromen naar het praktijkonderwijs (pro), vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) of de Kopklas is het afnemen van een intelligentieonderzoek verplicht. Po-scholen in de BOVO-regio Haaglanden kunnen de afname van een intelligentieonderzoek zelfstandig regelen of gebruik maken van de BOVO vergoedingsregeling van het samenwerkingsverband vo (SWVZHW). De vergoedingsregeling is dit jaar veranderd. Voorheen waren de didactische gegevens uit groep 7 leidend. In het kader van administratieve lastenvermindering hebben het SWVZHW, BOVO en HCO besloten om het uiteindelijke basisschooladvies leidend te laten zijn voor de bekostiging.

Meer informatie vindt u op BOVO Online

BOVO Vergoedingsregeling SEM

Bij potentiële lwoo-leerlingen, die op het intelligentieonderzoek een totaal IQ van 91-120 hebben gescoord, moet aanvullend sociaal-emotioneel onderzoek (SEM) afgenomen worden. Als u het SEM-onderzoek via de procedure van BOVO laat afnemen, komen uw leerlingen in aanmerking voor vergoeding. In het jaaroverzicht vindt u de data voor het aanmelden van leerlingen en de afnameperiode.

Begin november 2018 ontvangt u een nieuwsbrief met alle nodige informatie omtrent de SEM. Alle informatie wordt dan ook gepubliceerd op BOVO Online

Let op: de intelligentietest NDT komt niet meer voor in de Regeling screening- en testinstrumenten voor lwoo en pro. In plaats daarvan wordt de intelligentietest ADIT gebruikt om de intelligentie bij pro-leerlingen te onderzoeken.

Let op: de samenwerking tussen BOVO en het bureau OnderwijsAdvies is beëindigd. Dit betekent dat po-scholen, die samenwerken met OnderwijsAdvies, niet langer in aanmerking komen voor de BOVO Vergoedingsregeling. Reden hiervoor is dat het geringe aantal deelnemende po-scholen en aangemelde leerlingen niet in verhouding was tot de geïnvesteerde tijd en inzet door beide partijen.