close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
19 september: VOORLICHTINGSBIJEENKOMST BOVO-PROCEDURE 2018-2019
BOVO | Toetsen LWOO en PrO

Toetsen LWOO en PrO

3 september 2018 - 31 januari 2019

Om in aanmerking te komen voor Praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs moeten leerlingen voldoen aan wettelijke criteria. Deze worden getoetst met behulp van didactisch onderzoek (leerachterstanden), intelligentieonderzoek en eventueel sociaal-emotioneel onderzoek. 

BOVO Vergoedingsregeling SEM

Bij potentiële lwoo-leerlingen, die op het intelligentieonderzoek een totaal IQ van 91-120 hebben gescoord, moet aanvullend sociaal-emotioneel onderzoek (SEM) afgenomen worden. Als u het SEM-onderzoek via de procedure van BOVO laat afnemen, komen uw leerlingen in aanmerking voor vergoeding. De benodigde informatie vindt u rechtsboven aan de pagina bij "Documenten".

Let op: in oktober 2018 ontvangt u een nieuwsbrief met alle nodige informatie omtrent de SEM.

Wijzigingen 2017-2018

  • De intelligentietest NDT komt niet meer voor in de Regeling screening- en testinstrumenten voor lwoo en pro. In plaats daarvan wordt de intelligentietest ADIT gebruikt om de intelligentie bij pro-leerlingen te onderzoeken.
  • De samenwerking tussen BOVO en het bureau OnderwijsAdvies is beëindigd. Dit betekent dat po-scholen, die samenwerken met OnderwijsAdvies, niet langer in aanmerking komen voor de BOVO Vergoedingsregeling. Reden hiervoor is dat het geringe aantal deelnemende po-scholen en aangemelde leerlingen niet in verhouding was tot de geïnvesteerde tijd en inzet door beide partijen.