close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
19 september: VOORLICHTINGSBIJEENKOMST BOVO-PROCEDURE 2018-2019
nvt

Toelatingsbeleid vo

1 oktober - 1 november 2017

Scholen voor voortgezet onderwijs in de BOVO-regio Haaglanden formuleren hun eigen toelatingsbeleid voor basisschoolverlaters. Ze hanteren hierbij de kaders van de landelijke wet- en regelgeving en de regionale afspraken.

Voor het schooljaar 2017 - 2018 gelden nieuwe afspraken voor het toelatingsbeleid. Het platform vo, het overlegorgaan van alle vo-besturen, heeft afgesproken de capaciteit per niveau van de scholen te publiceren en de voorrangsregels terug te dringen.

Aanspreekpunt toelatingsbeleid

BOVO heeft geen zeggenschap over het toelatingsbeleid van vo-scholen. De directie of het bestuur van de vo-school is het aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen of klachten rondom het toelatingsbeleid.