close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Voor de kerstvakantie: Oriƫntatieformulier met voorlopig basisschooladvies
nvt

Toelatingsbeleid vo

Scholen voor voortgezet onderwijs in de BOVO-regio Haaglanden formuleren hun eigen toelatingsbeleid voor basisschoolverlaters. Ze hanteren hierbij de kaders van de landelijke wet- en regelgeving en de regionale afspraken.

Sinds schooljaar 2017 - 2018 gelden nieuwe afspraken voor het toelatingsbeleid. Het platform vo, het overlegorgaan van alle vo-besturen, heeft afgesproken de capaciteit per niveau van de scholen te publiceren en de voorrangsregels terug te dringen.

Het toelatingsbeleid, inclusief de gehanteerde voorrangsregels en de capaciteit voor de brugklassen voor het volgende schooljaar worden in oktober/november gepubliceerd op de eigen website en op de scholenwijzer.denhaag.nl.

Aanspreekpunt toelatingsbeleid

BOVO heeft geen zeggenschap over het toelatingsbeleid van vo-scholen. De directie of het bestuur van de vo-school is het aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen of klachten rondom het toelatingsbeleid.