close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Het BOVO-team wenst u een fijne zomer!
BOVO | Toelaten op het vo

Toelaten op het vo

Bij de toelating op het vo is het schooladvies van de basisschool leidend. Het schooladvies geeft richting aan het niveau waarop de leerling toegelaten wordt. De vo-school beslist in welke brugklas de leerling wordt geplaatst.

Toelaten eerste aanmeldingsperiode

Ouders van alle leerlingen die in de eerste aanmeldingsperiode zijn aangemeld, krijgen op donderdag 4 april 2019 bericht over de uitslag. Dit bericht kunnen ouders inzien in de ouderrol in POVO OT of via een automatisch gegenereerde e-mail vanuit POVO OT. De vo-school informeert de ouders van alle leerlingen die zij hebben geplaatst.

Ouders van leerlingen die niet zijn geplaatst op een van de scholen van hun voorkeurslijst, horen dit ook op 4 april. Via BOVO krijgen deze ouders een brief met een toelichting op de uitloting en informatie over de tweede aanmeldingsperiode. Dit bericht wordt ook digitaal verstuurd via POVO OT. De vo-school stuurt het BOVO-aanmeldformulier terug aan de ouders. Zij krijgen een nieuw formulier voor de tweede aanmeldperiode.

Toelaten tweede aanmeldingsperiode

Leerlingen die na de eerste aanmeldingsperiode nog geen plaats hebben, maken gebruik van de tweede aanmeldingsperiode. De tweede aanmeldingsperiode start op maandag 8 april en eindigt op vrijdag 12 april 2019. Op dinsdag 16 april vindt er een nieuwe centrale loting en matching plaats. Hierbij worden zoveel mogelijk leerlingen geplaatst op een vo-school van hun tweede voorkeurslijst. Alle ouders en leerlingen uit de tweede periode krijgen diezelfde dag bericht van de uitslag.