close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
HET BOVO-PROCEDUREBOEK 2018-2019 STAAT ONLINE - LEES HIER ALLES OVER DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN DIT SCHOOLJAAR
BOVO | Toelaten op het vo

Toelaten op het vo

10 februari - 24 april 2018

Bij de toelating op het vo is het schooladvies van de basisschool leidend. Het schooladvies geeft richting aan het niveau waarop de leerling toegelaten wordt. De vo-school beslist in welke brugklas de leerling wordt geplaatst.

Leerlingdossier behandelen

Zodra de vo-school het unieke leerlingnummer van het aanmeldformulier invoert, krijgt ze via POVO OT de beschikking over het leerlingdossier. In de nieuwe BOVO-procedure is er een kortere behandeltijd voor leerlingdossiers dan de scholen gewend zijn. Het advies aan vo-scholen is om tussen zaterdag 10 februari en donderdag 22 maart tijd en mensen vrij te maken. Zo kan de school snel met de behandeling van een leerlingdossier beginnen. Het is van belang om direct na de aanmelding de dossiers te screenen op mogelijke extra ondersteuningsbehoeften.

Is een leerling toelaatbaar of niet?

Voor de toelating van een leerling zijn drie verschillende besluiten mogelijk:

  • Toelaatbaar: een leerling is toelaatbaar wanneer hij/zij in aanmerking komt voor toelating, onder voorbehoud van overaanmelding.
  • Afgewezen: de leerling wordt niet toegelaten. Dit besluit is alleen mogelijk wanneer één van de wettelijke weigeringsgronden van toepassing is óf wanneer de vo-school niet in staat is te voorzien in de benodigde ondersteuningsbehoefte in het kader van passend onderwijs.
  • Teruggetrokken: een aanmelding wordt beschouwd als teruggetrokken wanneer de ouders de aanmelding vrijwillig en zonder inmenging van de vo-school intrekken.

Toelaten eerste aanmeldingsperiode

Ouders van alle leerlingen die in de eerste aanmeldingsperiode zijn aangemeld, krijgen op vrijdag 6 april 2018 bericht over de uitslag. De vo-school informeert de ouders van alle leerlingen die zij hebben geplaatst. Via POVO OT ontvangen ouders eveneens digitaal bericht over de uitslag.

Ouders van leerlingen die niet zijn geplaatst op een van de scholen van hun voorkeurslijst, horen dit ook op 6 april. Via BOVO krijgen deze ouders een brief met een toelichting op de uitloting en informatie over de tweede aanmeldingsperiode. Dit bericht wordt ook digitaal verstuurd via POVO OT. De vo-school stuurt het BOVO-aanmeldformulier terug aan de ouders. Zij krijgen een nieuw formulier voor de tweede aanmeldperiode.

Toelaten tweede aanmeldingsperiode

Leerlingen die na de eerste aanmeldingsperiode nog geen plaats hebben, maken gebruik van de tweede aanmeldingsperiode. De tweede aanmeldingsperiode start op maandag 9 april en eindigt op vrijdag 20 april 2018. Op dinsdag 24 april vindt er een nieuwe centrale loting en matching plaats. Hierbij worden zoveel mogelijk leerlingen geplaatst op een vo-school van hun tweede voorkeurslijst. Alle ouders en leerlingen uit de tweede periode krijgen diezelfde dag bericht van de uitslag.