close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Klik HIER voor het overzicht met beschikbare plekken op de middelbare scholen
BOVO | Toelaten op het vo

Toelaten op het vo

Bij de toelating op het vo is het schooladvies van de basisschool leidend. Het schooladvies geeft richting aan het niveau waarop de leerling toegelaten wordt. De vo-school beslist in welke brugklas de leerling wordt geplaatst.

Toelaten eerste aanmeldingsperiode

Ouders van alle leerlingen die in de eerste aanmeldingsperiode zijn aangemeld en zich hebben aangemeld voor digitale berichtgeving door BOVO, krijgen op woensdag 25 maart 2020, tussen 15.00 en 17.00 uur, bericht over de uitslag. Dit bericht kunnen ouders inzien in de ouderinlog in POVO OT of via een automatisch gegenereerde e-mail vanuit POVO OT. De vo-school informeert de ouders van alle leerlingen die zij hebben geplaatst, vanaf woensdag 25 maart 15.00 uur tot uiterlijk donderdag 26 maart.

Ouders van leerlingen die niet zijn geplaatst op een van de scholen van hun voorkeurslijst, horen dit ook op 25 maart. Via BOVO krijgen deze ouders een brief met een toelichting op de uitloting en informatie over de tweede aanmeldingsperiode. Dit bericht wordt ook digitaal verstuurd via POVO OT. De vo-school stuurt het BOVO-aanmeldformulier terug aan de ouders. Zij krijgen een nieuw formulier voor de tweede aanmeldperiode.

Toelaten tweede aanmeldingsperiode

De tweede periode is vanwege de gevolgen n.a.v. Corona verschoven. Leerlingen ontvangen vanaf donderdag 2 april een nieuw aanmeldformulier met voorkeurslijst van de basisschool (zoveel mogelijk digitaal). Vervolgens kunnen zij zich vanaf dinsdag 7 april tot en met dinsdag 14 april, 13.00 uur aanmelden op de middelbare school.

De leerlingen kunnen zich aanmelden door het aanmeldformulier met voorkeurslijst af te geven bij de middelbare school van eerste voorkeur (via de brievenbus) of te mailen.

Ook tijdens het Paasweekend, van vrijdag 10 tot en met maandag 13 april kunnen leerlingen zich aanmelden.

Het bericht met het toelatingsbesluit ontvangen de ouders op donderdag 16 april van BOVO (als zij zich daarvoor hebben opgegeven) tussen 15.00 - 17.00 uur en van de middelbare school vanaf 15.00 uur.