close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
vanaf woensdag 25 april: AANMELDEN OP VOLGORDE VAN BINNENKOMST (klik hier voor de lijst met beschikbare plaatsen)
nvt

Start van het schooljaar

21 augustus - 30 september 2017

Scholen hebben bij de overstap van po naar vo een verantwoordelijke taak. Po-scholen bepalen het basisschooladvies, vullen het onderwijskundig rapport in en voeren gesprekken met ouders. Vo-scholen beginnen het schooljaar met een aantal belangrijke voorbereidingen op de aanmeldingen.

Informatie voor ouders

Basisscholen verzorgen aan het begin van het schooljaar een informatieavond voor ouders van de leerlingen in groep 8. Ter ondersteuning stelt BOVO een ouderpresentatie beschikbaar, met een toelichting op de overstap naar het vo en alles rondom de BOVO-procedure. Er is ook een folder die basisscholen aan ouders kunnen meegeven.

Voorlichting voor starters

In september verzorgt BOVO twee trainingsmiddagen voor het po: voor leraren, intern begeleiders of andere medewerkers die nog niet bekend zijn met de overstap van po naar vo. De BOVO-procedure, het afnemen van toetsen en het gebruik van de applicatie POVO OT komen aan bod in deze ‘starterscursussen’.

Meldt u aan voor de BOVO-nieuwsbrief.