close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
HET BOVO-PROCEDUREBOEK 2018-2019 STAAT ONLINE - LEES HIER ALLES OVER DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN DIT SCHOOLJAAR
nvt

Start van het schooljaar

27 augustus - 31 oktober 2018

Scholen hebben bij de overstap van po naar vo een verantwoordelijke taak. Po-scholen bepalen het basisschooladvies, vullen het onderwijskundig rapport in en voeren gesprekken met ouders. Vo-scholen beginnen het schooljaar met een aantal belangrijke voorbereidingen op de aanmeldingen.

Informatie voor ouders

Basisscholen verzorgen aan het begin van het schooljaar een informatieavond voor ouders van de leerlingen in groep 8. Ter ondersteuning stelt BOVO een ouderpresentatie beschikbaar, met een toelichting op de overstap naar het vo en alles rondom de BOVO-procedure. Er is ook een folder die basisscholen aan ouders kunnen meegeven. Alle documenten vindt u op BOVO Online

Voorlichting voor starters

In september verzorgt BOVO twee trainingsmiddagen voor het po: voor leraren, intern begeleiders of andere medewerkers die nog niet bekend zijn met de overstap van po naar vo. De BOVO-procedure, het afnemen van toetsen en het gebruik van de applicatie POVO OT komen aan bod in deze ‘starterscursussen’.

Toelatingsbeleid vo

Scholen voor voortgezet onderwijs in de BOVO-regio Haaglanden formuleren hun eigen toelatingsbeleid voor basisschoolverlaters. Ze hanteren hierbij de kaders van de landelijke wet- en regelgeving en de regionale afspraken. Het platform vo, het overlegorgaan van alle vo-besturen, heeft afgesproken de capaciteit per niveau van de scholen te publiceren en de voorrangsregels terug te dringen.

Aanspreekpunt toelatingsbeleid

BOVO heeft geen zeggenschap over het toelatingsbeleid van vo-scholen. De directie of het bestuur van de vo-school is het aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen of klachten rondom het toelatingsbeleid.