close icon-arrow-right icon-arrow icon-file icon-link icon-heart icon-mouse icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-search icon-heart icon-mouse icon-computer
Klik HIER voor het overzicht met beschikbare plekken op de middelbare scholen
nvt

Sociaal-emotioneel onderzoek (SEM)

Bij potentiële lwoo-leerlingen, die op het intelligentieonderzoek een totaal IQ van 91-120 hebben gescoord, moet aanvullend sociaal-emotioneel onderzoek (SEM) afgenomen worden. Als u het SEM-onderzoek via de procedure van BOVO laat afnemen, komen uw leerlingen in aanmerking voor vergoeding. In het jaaroverzicht vindt u de data voor het aanmelden van leerlingen en de afnameperiode.

Begin november ontvangt u een nieuwsbrief met alle nodige informatie omtrent de SEM. Alle informatie wordt dan ook gepubliceerd op BOVO Online

Let op: de intelligentietest NDT komt niet meer voor in de Regeling screening- en testinstrumenten voor lwoo en pro. In plaats daarvan wordt de intelligentietest ADIT gebruikt om de intelligentie bij pro-leerlingen te onderzoeken.

Let op: de samenwerking tussen BOVO en het bureau OnderwijsAdvies is beëindigd. Dit betekent dat po-scholen, die samenwerken met OnderwijsAdvies, niet langer in aanmerking komen voor de BOVO Vergoedingsregeling. Reden hiervoor is dat het geringe aantal deelnemende po-scholen en aangemelde leerlingen niet in verhouding was tot de geïnvesteerde tijd en inzet door beide partijen.